Rodinná poradna

Jste rodiči malých i větších dětí a hledáte potřebný prostor pro řešení otázek výchovy? I letos pro Vás budeme pořádat diskusní fóra s hlídáním dětí. Kromě toho nabízíme také individuální konzultace se speciální pedagožkou.

Semináře a přednášky

Interaktivní semináře v oblasti péče o rodinné vztahy a výchovy dětí otevírají vždy jedno aktuální téma týkající se rodičovství, výchovných problémů či řešení zátěžových situací v rodině.

Kalendář akcí/seminářů na aktuální měsíc naleznete na našich stránkách v sekci Program. Letáky s podrobnými informacemi zveřejňujeme také na našem facebooku.

Vstupné je pouze symbolické. Vaše děti můžete vzít s sebou, na našich akcích je zajištěné hlídání.

Témata seminářů vybíráme i podle toho, co právě potřebujete řešit vy. Své návrhy nám zasílejte e-mailem na adresu codelatkdyz@krc-cobydup.cz  
Děkujeme.

Individuální konzultace

Potřebujete-li probrat to, co vás trápí, individuálně, můžete zkontaktovat naši speciální pedagožku. Poradit se s ní můžete prostřednictvím elektronické poradny (emailem) nebo si domluvíte osobní setkání.  Kontakt na ni naleznete zde.

K tématům, která se během konzultací často řeší, patří například problematické chování dětí, sourozenecké vztahy, situace v rodině po rozvodu, problémy dětí v kolektivu, otázky výchovy, vztahy s prarodiči atd.

Veškerá setkání ať už osobní či elektronická budou naprosto diskrétní se zárukou mlčenlivosti a respektu.

Poradna je bezplatná.

Poradnu zajišťuje

Mgr. Lucie Levitová

Vystudovala speciální pedagogiku. Svoje kompetence zvyšuje neustálým vzděláváním: systemická práce s rodinou, kurzy terapie dětí a rodiny,  psychoterapeutický výcvik logoterapie a existenciální analýza, započatý kurz traumatoterapie. Pracovala jako učitelka ve speciální mateřské škole, odborná vychovatelka pro mladistvé a etopedka ve výchovném ústavu a pedagožka v centru předškolní výchovy pro romské děti, učitelka ve speciální škole Diakonie, terapeut pro  DD Klánovice. Poskytuje poradenské služby pro rodiče a působí jako lektorka preventivních programů na ZŠ A SŠ. Je doporučenou lektorkou primární prevence pro Prahu. Spolupracuje s odborníky z příbuzných oborů - psychiatrie, pediatrie, klinická psychologie, logopedie, psychopedie atd.

Kontakt

rodinna.poradna@krc-cobydup.cz
tel. 605 822 186
www.problemovedite.cz

Rodinná poradna je jednou z aktivit projektu Co dělat, když…?, který je podpořen z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.