Poradenská centra a další služby

Připravili jsme pro vás seznam pracovišť, na která se můžete obrátit, pokud řešíte rodinné či osobní problémy.  V případě zájmu vám můžeme dohodnout návštěvu. Dále jsme pro vás shromáždili přehled zdrojů, které vám usnadní orientaci v různých finančních produktech a usnadní tak řízení rodinných financí.

V případě zájmu vám můžeme dohodnout návštěvu. Napiště nám na e-mail: poradna@krc-cobydup.cz.

Detox Pod Petřínem
Závislé děti (alkohol, tvrdé drogy, gambling)
http://www.nmskb.cz/oddeleni/detox/specializace-1/
Tel. 257 197 148, 257 197 159
Nemocnice milosrdných sester Sv. Karla Boromejského, Vlašská 336/36, Praha 1

Centrum krizové intervence
Osoby v psychické tísni
http://www.plbohnice.cz/
Tel. 284 016 666
areál psychiatrické léčebny Bohnice, Praha 8

Anonymní alkoholici, Anonymní narkomané a Anonymní hráči
www.anonymnialkoholici.cz
Tel. 224818247
Na Poříčí 16, Praha 1, pondělí až sobota vždy od 17:30, čtvrtek a neděle od 19:00

Linka důvěry
Okamžitá a nepřetržitá naprosto anonymní telefonická krizová pomoc a základní poradenství non-stop provoz (24 hodin denně po celý rok).
http://www.csspraha.cz/linka-duvery
Tel. 222 580 697

Rosa
Pomoc týraným a osamělým ženám (i obětem domácího násilí)
www.rosa-os.cz
Tel. 241 432 466, 602 246 102, po-pá 9-18 hodin

Fond ohrožených dětí
Děti týrané, zanedbávané, zneužívané, opuštěné nebo jinak sociálně ohrožené
www.fod.cz
Tel. 224 236 655
Na Poříčí 6, Praha 1

Noclehárna pro osoby bez přístřeší loď Hermes
http://www.csspraha.cz/lod-hermes
Tel. 774 986 792
Nábřeží kpt. Jaroše, Štefánikův most, Praha 7, provozní služba 19-7 hod.

Azylový dům pro ženy
http://www.csspraha.cz/azylovy-dum-pro-zeny
Tel. 731 056 738, 734 280 424
Amortova 1281/7, Praha 12 - Modřany

Sociálně právní poradna a poradna pro občany ve finanční tísni
JUDr. Ria Doláková, právník
Tel. 222 592 022 l.26
ria.dolakova@csspraha.cz
Chelčického 39/842, Praha 3

Informační a poradenské centrum Kontakt a Job klub
Lidé v nepříznivé sociální situaci
Tel. 222 515 400 – poradna
iis@csspraha.cz
Ječná 3, Praha 2

Job klub
Pro nezaměstnané
Tel. 222 517 781
iis@csspraha.cz

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 3 a 9
Psychologická a pedagogická podpora dětem na všech stupních škol, intenzivně spolupracují se školami na území Prahy 9 a 3.
www.ppp3a9.cz
U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pro Kbely
http://www.praha19.cz/documents/osocveci.html
Železnobrodská 764, Praha 9 - Kbely, vchod vedle zdravotního střediska

Bílý kruh bezpečí
http://www.bkb.cz/

Pražské centrum primární prevence
http://www.prevence-praha.cz/

Městská policie hlavního města Prahy
http://www.mppraha.cz/o-mestske-policii/struktura/uradovny/praha-9.htm

Bezpečný internet
http://www.bezpecnyinternet.cz/

 

Zdroje nezávislých informací o finančních produktech, životních situacích a etapách a jejich dopady na osobní a rodinné finance:

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Společný vzdělávací projekt finančních asociací a MF ČR
http://www.financnivzdelavani.cz/

Asociace občanských poraden
http://www.obcanskeporadny.cz/

web České asociace pojišťoven k životnímu pojištění
http://www.pojistizivot.cz/

web České asociace pojišťoven k pojištění majetku
http://www.pojistimajetek.cz/

web České asociace pojišťoven k pojištění majetku
http://www.jaksepojistit.cz/

Unie spol. finančního zprostředkování a poradenství
http://www.usfcr.cz/cs/uzitecne-odkazy/

Česká národní banka - základní ukazatele o sektorech finančního trhu
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/

Česká asociace pojišťoven - stat. Údaje o pojistném trhu aj.
http://www.cap.cz/

Asociace pro kapitálový trh ČR
http://www.akatcr.cz/

Asociace penzijních fondů ČR
http://www.apfcr.cz/

Asociace českých stavebních spořitelen
 
http://acss.cz/

Televizní pořady Den D, Krotitelé dluhů, Finanční abeceda, Černé ovce, Suma Sumárum aneb kde jsou mé peníze, vysílání ČT4, Události, Události, komentáře, Ekonomika ČT24, Studio Burza
www.ceskatelevize.cz

ABC finančního vzdělání – materiály ke stažení
http://www.abcfv.cz/vyukove-materialy/on-line-prezentace-testy-metodiky-ke-stazeni/

Česká leasingová a finanční asociace
http://www.clfa.cz/

Internetový ombudsman bankovních klientů
http://www.bankovnipoplatky.com/

Abeceda rodinných financí
http://www.abecedarodinnychfinanci.cz/