Projekt "Co dělat, když...?"  je pořádán za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Městské části Praha 19 a Kulturního a rodinného centra CoByDup. Aktivity projektu (semináře, besedy a workshopy) jsou zpoplatněny 50,-Kč/účastník. Během přednášek můžete využít hlídání dětí za 50,-Kč/dítě.

V rámci dotačního programu MPSV  Co dělat když ..? zajišťujeme pro klienty centra a další návštěvníky tyto aktivity:

  • Semináře a přednášky věnované tématu rodičovství, právní problematice a primární prevenci chování
  • Bezplatné poradny, anonymní emailové nebo  individuální poradny
     

Více informací o projektu naleznete v záložce poradna.