PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KRC COBYDUP LETNÍ JEŽKŮV KLUBÍK – V KRC COBYDUP
VŠECHNY TERMÍNY VČETNĚ OBĚDŮ S DOBOU KONÁNÍ DO 16:30 HODIN
(po předchozí domluvě lze vyzvednout mladší děti ihned po obědě)

 Časy konání: 8:00 – 16:30 hodin

Termíny:

1. týden: 15. 7. – 19. 7. 2024
Téma: „Hry bez hranic“

věková skupina 5 –11 let

2. týden: 22. 7. – 26. 7. 2024
Téma: „Praha za dveřmi“

věková skupina 7 – 12 let

3. týden: 29. 7. – 2. 8. 2024
Téma: „Cestování po vodě, na souši i vzduchem“
věková skupina 3 - 6 let

4. týden: 5. 8. – 9. 8 .2024
Téma: „Létu vstříc“
věková skupina 7–12 let

5. týden: 12. 8. – 16. 8. 2024
Téma: „Tajemství indiánské čelenky“
věková skupina 5 – 11 let

6. týden: 19. 8. – 23. 8. 2024
Téma: „České báje a pověsti“
věková skupina 3–6 let

Cena za týden: V ceně všech turnusů je zajištěna celodenní svačina, oběd, pitný režim a vstupy či jízdné. Všechny turnusy obsahují výlet mimo Kbely.

1., 2., 4. a 5. týden: 3. 950,- Kč / 1 dítě – příměstské tábory se všeobecným zaměřením pro všechny děti, které mají spoustu fantazie, rády si hrají, tvoří, sportují a objevují nové věci.
Užijeme si akční týdny plné her, soutěží, výtvarného tvoření a výletů.

3. a 6. týden: 3. 650,- Kč / 1 dítě – (3 – 6 let), program bude přizpůsoben pro děti ve věku od 3 let včetně odpoledního odpočinku a výletů do bližšího okolí

Jak se přihlásit: Pro přihlášení nám zašlete e-mail nejpozději do 31. 3. 2024 na adresu: centrum@krc-cobydup.cz. Do předmětu zprávy uveďte JK letní a jméno a příjmení dítěte (v případě volné kapacity budou akceptovány a individuálně řešeny i přihlášky zaslané po 31. 3. 2024).

Podmínky: Při registraci je nutno uhradit zálohu ve výši Kč 1.000,-, která je nevratná. Platbu zbylé částky kurzovného je nutno uhradit předem, a to buď hotově, nebo převodem do 12. 4. 2024. Zaplacením kurzovného souhlasíte s podmínkami kurzu, včetně stornopoplatků a s provozním řádem KRC CoByDup.

Omluva z kurzu a vrácení peněz: V průběhu letních prázdnin není možné dítě z tábora odhlásit, platí tedy 100% storno podmínky.
Při odhlášení z tábora se hradí:
Odhlášení účasti do pátku 12. 4. 2024 – vrací se 100% placené částky (poníženo o nevratnou zálohu)
Odhlášení účasti 13. 4. – 19. 5. 2024 – storno poplatky 30 % (poníženo o nevratnou zálohu)
Odhlášení účasti 20. 5. – 2. 6. 2024 – storno poplatky 50 % (poníženo o nevratnou zálohu)
Odhlášení účasti 3. 6. – 16. 6. 2024 – storno poplatky 75 % (poníženo o nevratnou zálohu)
Odhlášení účasti od 17. 6. 2024 – 100% stornopoplatky
Při zajištění platícího náhradníka se vrací celá zaplacená částka – jde nám o zachování počtu obsazených míst.
V případě nemoci účastníka (nutno doložit lékařským potvrzením) se vrací poměrná část kurzovného – storno poplatky účtují po dohodě se spolupracujícími subjekty (strava, předplacené vstupné…).

Informace o kurzu: Příměstské tábory se všeobecným zaměřením pro všechny děti, které mají spoustu fantazie, rády si hrají, tvoří, sportují a objevují nové věci. Užijeme si akční týdny plné her, soutěží, výtvarného tvoření a výletů. Dbáme na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit. Za podpory lektorky budou děti rozvíjet obratnost, prostorovou orientaci, koordinaci pohybů, zručnost, představivost, jemnou a hrubou motoriku, paměť, kulturně-estetické dovednosti. Ale hlavně, aktivně a v přátelském prostředí stráví chvíle bez rodičů. Každý den je zajištěn pitný režim, 2x denně svačina a teplý oběd.

Co vzít s sebou: (vše označeno jménem dítěte) Pohodlné sportovní oblečení Sportovní obuv Náhradní oblečení Přezuvky Lahvičku na pití – (může být prázdná, pití zajistíme dětem my). Krém na opalování (není nutný, máme zajištěn erární od výrobce) Pokrývku hlavy Plavky, nebo kraťasy Batůžek s pláštěnkou

Informace o lektorkách:
Mgr. Iveta Piková: původní profesí zdravotní sestra. Maminka dvou dětí. Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého. Pracovala na dětském oddělení nemocnice v Motole. V současné době se již několik let věnuje práci s dětmi. Působila v několika soukromých školkách. Mezi její záliby patří kultura, sport, turistika. Svůj volný čas věnuje převážně dětem, ať již svým, nebo „cizím“.

Lenka Maršálková: ředitelka KRC CoByDup – maminka dvou dcer. Má za sebou 12 let vedení KRC CoByDup a spolupořádání dosavadních příměstských táborů „Letní Ježkův Klubík“. Mezi její záliby mj. patří četba, divadlo aktivně i pasivně, jízda na kole, lyžích, turistika, plavání. Volný čas věnuje převážně svým dětem a rodině a aktivitám pořádaným KRC CoByDup .

Lenka Kadlecová: je maminkou Kristýnky (2008) a Terezky (2011). V roce 2010 absolvovala rekvalifikační kurz „Cvičitel zdravotní tělesné výchovy“ na Akademii tělesné výchovy a sportu (nebo jen ATVS) a získala osvědčení o rekvalifikaci. V roce 2011 se účastnila „Semináře kojeneckého cvičení“ a „Semináře batolecího cvičení“ pořádaných DAC-Hobit v Plzni, v roce 2013 získala osvědčení o absolvování semináře zdravotní gramotnosti a v roce 2014 se účastnila seminářů „Atletika hrou“ pořádaných Českým atletickým svazem. Cvičení s dětmi se aktivně věnuje od roku 2010. V roce 2014 získala profesní kvalifikaci: Chůva pro děti do zahájení školní docházky (kód: 69-017-M).

Monika Kloudová: lektorka Ježkova Klubíku již řadu let. Maminka 3 dětí. Vystudovala biologii. Poté změnila obor svého působení a dodělala si kurzy masáží, které následně i provozovala a úzce spolupracovala s léčitelem. Mezi její záliby patří turistika, masáže, léčitelství a příroda. Po mateřské dovolené se jí ještě malé děti "opustit" nechce, a tak si vybrala místo u nás v KRC CoByDup, kde má k dětem blízko.