PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KRC COBYDUP LETNÍ JEŽKŮV KLUBÍK VE KBELÍCH – V KRC COBYDUP VŠECHNY TERMÍNY VČETNĚ OBĚDŮ S DOBOU KONÁNÍ
DO 16:30 HODIN
(po předchozí domluvě lze vyzvednout mladší děti ihned po obědě)

Termíny: Časy konání: 8:00 – 16:30 hodin

1. týden: 17. 7. – 21. 7. 2023
Téma: „Kouzelné léto“ - věková skupina 5 –11 let

2.týden: 24. 7. – 28. 7. 2023
Téma: „Praha známá i neznámá“ - věková skupina 7 – 12 let

3.týden: 31. 7. – 4. 8. 2023
Téma: „Čím budu, až vyrostu“ – věková skupina 3 - 6 let

4.týden: 7. 8. – 11. 8 .2023
Téma: „Nezbedný štětec“ – věková skupina 5–11 let

5.týden: 14. 8. – 18. 8. 2023
Téma: „V rytmu léta“ - věková skupina 5 – 11 let

6.týden: 21. 8. – 25. 8. 2023
Téma: „Indiánské léto“ – věková skupina 3–6 let

 

Cena za týden: V ceně všech turnusů je zajištěna celodenní svačina, oběd, pitný režim a vstupy či jízdné.
Všechny turnusy obsahují výlet mimo Kbely.

1., 2., 4. a 5. týden: 2980,- Kč / 1 dítě – příměstské tábory se všeobecným zaměřením pro všechny děti, které mají spoustu fantazie, rády si hrají, tvoří, sportují a objevují nové věci. Užijeme si akční týdny plné her, soutěží, výtvarného tvoření a výletů.

3. a 6. týden: 2520,- Kč / 1 dítě – 3 – 6 let, program bude přizpůsoben pro děti ve věku od 3 let včetně odpoledního odpočinku a 2 výletů do bližšího okolí

Jak se přihlásit: Pro přihlášení nám zašlete e-mail nejpozději do 31. 3. 2023 na adresu: centrum@krc-cobydup.cz
Do předmětu zprávy uveďte JK letní a jméno a příjmení dítěte (v případě volné kapacity budou akceptovány a individuálně řešeny i přihlášky zaslané po 31. 3. 2023)

Podmínky: Platbu celého kurzovného je nutno uhradit předem, a to buď hotově, nebo převodem do 16. 4. 2023. Zaplacením kurzovného souhlasíte s podmínkami kurzu, včetně stornopoplatků a s provozním řádem KRC CoByDup.

Omluva z kurzu a vrácení peněz: V průběhu letních prázdnin není možné dítě z tábora odhlásit, platí tedy 100% storno podmínky (výjimkou ohledně vratek za táborů by bylo zrušení tábora z důvodů vládního nařízení) Při odhlášení z tábora se hradí: Odhlášení účasti do neděle 16. 4. 2023 – vrací se 100% placené částky Odhlášení účasti 17. 4. – 21. 5. 2023 – storno poplatky 25 % Odhlášení účasti 22. 5. – 4. 6. 2023 – storno poplatky 50 % Odhlášení účasti 5. 6. – 18. 6. 2023 – storno poplatky 75 % Odhlášení účasti od 19. 6. 2023 – 100% stornopoplatky Při zajištění platícího náhradníka se vrací celá zaplacená částka – jde nám o zachování počtu obsazených míst. V případě nemoci účastníka (nutno doložit lékařským potvrzením) se vrací poměrná část kurzovného – storno poplatky účtují po dohodě se spolupracujícími subjekty (strava, předplacené vstupné…).

Informace o kurzu: Příměstské tábory se všeobecným zaměřením pro všechny děti, které mají spoustu fantazie, rády si hrají, tvoří, sportují a objevují nové věci. Užijeme si akční týdny plné her, soutěží, výtvarného tvoření a výletů. Dbáme na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit. Za podpory lektorky budou děti rozvíjet obratnost, prostorovou orientaci, koordinaci pohybů, zručnost, představivost, jemnou a hrubou motoriku, paměť, kulturně-estetické dovednosti. Ale hlavně, aktivně a v přátelském prostředí stráví chvíle bez rodičů. Každý den je zajištěn pitný režim, svačina a teplý oběd.

Co vzít s sebou: (vše označeno jménem dítěte) Pohodlné sportovní oblečení Sportovní obuv Náhradní oblečení Přezuvky Lahvičku na pití – (může být prázdná, pití zajistíme dětem my) Krém na opalování (není nutný, máme zajištěn erární od výrobce) Pokrývku hlavy Plavky, nebo kraťasy Batůžek s pláštěnkou

Informace o lektorkách:
Mgr. Iveta Piková: původní profesí zdravotní sestra. Maminka dvou dětí. Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého. Pracovala na dětském oddělení nemocnice v Motole. V současné době se již několik let věnuje práci s dětmi. Působila v několika soukromých školkách. Mezi její záliby patří kultura, sport, turistika. Svůj volný čas věnuje převážně dětem, ať již svým, nebo „cizím“.
Lenka Maršálková: ředitelka KRC CoByDup – maminka dvou dcer ve věku 17 a 14 let. Má za sebou 11 let vedení KRC CoByDup a spolupořádání dosavadních příměstských táborů „Letní Ježkův Klubík“. Mezi její záliby mj. patří četba, divadlo aktivně i pasivně, jízda na kole, lyžích, turistika, plavání. Volný čas věnuje převážně svým dětem a rodině a aktivitám pořádaným KRC CoByDup .
Lenka Kadlecová je maminkou Kristýnky (2008) a Terezky (2011). V roce 2010 absolvovala rekvalifikační kurz „Cvičitel zdravotní tělesné výchovy“ na Akademii tělesné výchovy a sportu (nebo jen ATVS) a získala osvědčení o rekvalifikaci. V roce 2011 se účastnila „Semináře kojeneckého cvičení“ a „Semináře batolecího cvičení“ pořádaných DAC-Hobit v Plzni, v roce 2013 získala osvědčení o absolvování semináře zdravotní gramotnosti a v roce 2014 se účastnila seminářů „Atletika hrou“ pořádaných Českým atletickým svazem. Cvičení s dětmi se aktivně věnuje od roku 2010. V roce 2014 získala profesní kvalifikaci: Chůva pro děti do zahájení školní docházky (kód: 69-017-M).
Monika Kloudová lektorka Ježkova Klubíku již řadu let. Maminka 3 dětí. Vystudovala biologii. Poté změnila obor svého působení a dodělala si kurzy masáží, které následně i provozovala a úzce spolupracovala s léčitelem. Mezi její záliby patří turistika, masáže, léčitelství a příroda. Po mateřské dovolené se jí ještě malé děti "opustit" nechce, a tak si vybrala místo u nás v KRC CoByDup, kde má k dětem blízko.