V KRC COBYDUP

 VŠECHNY TERMÍNY VČETNĚ OBĚDŮ S DOBOU KONÁNÍ DO 16:30 HODIN

 (po předchozí domluvě lze vyzvednout mladší děti ihned po obědě)

Termíny:

 Časy konání: 8:00 – 16:30 hodin

1týden:          18. 7. – 22. 7. 2022   Téma: „Prázdniny v CoBydupu“ - věková skupina 5 –11 let

2.týden:           25. 7. – 29. 7. 2022   Téma: „Hravé smysly“ - věková skupina 3 – 6 let

3.týden:           1. 8. – 5. 8. 2022   Téma: „Týden plný sportu“ – věková skupina 7–12 let 

4.týden:           8. 8. – 12. 8 .2022   Téma: „Ježkovo letní dobrodružství“ – věková skupina 5–11 let 

5.týden:           15. 8. – 19. 8. 2022   Téma: „Cestujeme kolem světa“ - věková skupina 3 – 6 let

6.týden:           22. 8. – 26. 8. 2022   Téma: „Hurá, prázdniny!“věková skupina 5–11 let 

Cena za týden:    

V ceně všech turnusů je zajištěna celodenní svačina, oběd, pitný režim a vstupy či jízdné. Všechny turnusy obsahují výlet mimo Kbely.

1., 3., 4. a 6. týden:  2950,- Kč / 1 dítě – příměstské tábory se všeobecným zaměřením pro všechny děti, které mají spoustu fantazie, rády si hrají, tvoří, sportují a objevují nové věci. Užijeme si akční týdny plné her, soutěží, výtvarného tvoření a výletů.

2. a 5. týden: 2490,- Kč / 1 dítě – 3 – 6 let, program bude přizpůsoben pro děti ve věku od 3 let včetně odpoledního odpočinku a 2 výletů do bližšího okolí

Jak se přihlásit: pro přihlášení nám zašlete e-mail nejpozději do 31. 3. 2022 na adresu: centrum@krc-cobydup.cz. Do předmětu zprávy uveďte JK letní a jméno a příjmení dítěte (v případě volné kapacity budou akceptovány a individuálně řešeny i přihlášky zaslané po 31. 3. 2022) 

Podmínky: platbu celého kurzovného je nutno uhradit předem, a to buď hotově, nebo převodem do 18. 4. 2022. Zaplacením kurzovného souhlasíte s podmínkami kurzu, včetně stornopoplatků a s provozním řádem KRC CoByDup

Omluva z kurzu a vrácení peněz: v průběhu letních prázdnin není možné dítě z tábora odhlásit, platí tedy 100% storno podmínky (výjimkou ohledně vratek za táborů by bylo zrušení tábora z důvodů vládního nařízení)

Při odhlášení z tábora se hradí: odhlášení účasti do neděle 18. 4. 2022 – vrací se 100% placené částky

Odhlášení účasti 19. 4. – 23. 5. 2022 – storno poplatky 25 %

Odhlášení účasti 24. 5. – 6. 6. 2022 – storno poplatky 50 %

Odhlášení účasti 7. 6. – 20. 6. 2022 – storno poplatky 75 %

Odhlášení účasti od 20. 6. 2022 – 100% stornopoplatky

Při zajištění platícího náhradníka se vrací celá zaplacená částka – jde nám o zachování počtu obsazených míst.

V případě nemoci účastníka (nutno doložit lékařským potvrzením) se vrací poměrná část kurzovného – storno poplatky účtují po dohodě se spolupracujícími subjekty (strava, předplacené vstupné…).

Informace o kurzu:

Příměstské tábory se všeobecným zaměřením pro všechny děti, které mají spoustu fantazie, rády si hrají, tvoří, sportují a objevují nové věci. Užijeme si akční týdny plné her, soutěží, výtvarného tvoření a výletů.

Dbáme na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit. Za podpory lektorky budou děti rozvíjet obratnost, prostorovou orientaci, koordinaci pohybů, zručnost, představivost, jemnou a hrubou motoriku, paměť, kulturně-estetické dovednosti. Ale hlavně, aktivně a v přátelském prostředí stráví chvíle bez rodičů.  Každý den je zajištěn pitný režim, svačina a teplý oběd. 

Co vzít s sebou: (vše označeno jménem dítěte)

Pohodlné sportovní oblečení

Sportovní obuv

Náhradní oblečení

Přezuvky

Lahvičku na pití – (může být prázdná, pití zajistíme dětem my)

Krém na opalování (není nutný, máme zajištěn erární od výrobce)

Pokrývku hlavy

Plavky, nebo kraťasy

Batůžek s pláštěnkou

Informace o lektorkách:

Mgr. Iveta Piková: původní profesí zdravotní sestra. Maminka dvou dětí. Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého. Pracovala na dětském oddělení nemocnice v Motole. V současné době se již několik let věnuje práci s dětmi. Působila v několika soukromých školkách. Mezi její záliby patří kultura, sport, turistika. Svůj volný čas věnuje převážně dětem, ať již svým, nebo „cizím“.

Lenka Maršálková: ředitelka KRC CoByDup – maminka dvou dcer ve věku 15 a 12 let. Má za sebou 9 let vedení KRC CoByDup a spolupořádání dosavadních příměstských táborů „Letní Ježkův Klubík“.  Mezi její záliby mj. patří četba, divadlo aktivně i pasivně, jízda na kole, lyžích, turistika, plavání. Volný čas věnuje převážně svým dětem a rodině a aktivitám pořádaným KRC CoByDup .

Lenka Kadlecová je maminkou Kristýnky (2008) a Terezky (2011). V roce 2010 absolvovala rekvalifikační kurz „Cvičitel zdravotní tělesné výchovy“ na Akademii tělesné výchovy a sportu (nebo jen ATVS) a získala osvědčení o rekvalifikaci. V roce 2011 se účastnila „Semináře kojeneckého cvičení“ a „Semináře batolecího cvičení“ pořádaných DAC-Hobit v Plzni, v roce 2013 získala osvědčení o absolvování semináře zdravotní gramotnosti a v roce 2014 se účastnila seminářů „Atletika hrou“ pořádaných Českým atletickým svazem. Cvičení s dětmi se aktivně věnuje od roku 2010. V roce 2014 získala profesní kvalifikaci: Chůva pro děti do zahájení školní docházky (kód: 69-017-M).

Asistentka Monika Kloudová asistentka Ježkova Klubíku již třetím rokem. Maminka 3 dětí. Vystudovala biologii. Poté změnila obor svého působení a dodělala si kurzy masáží, které následně i provozovala a úzce spolupracovala s léčitelem. Mezi její záliby patří turistika, masáže, léčitelství a příroda. Po mateřské dovolené se jí ještě malé děti "opustit" nechce, a tak si vybrala místo u nás v KRC CoByDup, kde má k dětem blízko.