Podporují nás - Podpora v roce 2010

Seznam článků

V roce 2010 nás podpořili:

Děkujeme všem maminkám, tatínkům a dalším příznivcům našeho občanského sdružení za podporu a další pomoc ve formě darů finančních i věcných nebo spolupráce. Především děkujeme všem tatínkům, kteří nám vlastními silami pomohli s rekonstrukcí a vybavením centra.

Děkujeme Městské části Praha 19, jmenovitě panu starostovi Žďárskému a panu tajemníkovi Nyklesovi, za velmi vstřícné jednání ohledně získání a vybavení prostor pro činnost mateřského centra, a dále paní Egrtové za možnost podílet se na organizaci některých akcí pro veřejnost ve Kbelích.

Náš dík patří všem našim donátorům a sponzorům, kteří nám pomohli svými dary s vybudováním centra, zejména:

  • společnosti Kyberie s.r.o. za dar ve výši 7 000,- Kč a za dlouhodobou, bezúročnou půjčku ve výši 40 000,- Kč, kancelářský nábytek a právní poradenství.
  • oční optice CI NAŠE OPTIKA Kbely a oční ordinaci MUDr. Tomáš Vido za sponzorský příspěvek v celkové výši 5 000,- Kč
  • fitstudiu FITTIME za sponzorský příspěvek v celkové výši 5 000,- Kč

 

Velice si vážíme také všech soukromých osob, jež nám v roce 2010 poskytly peněžitý dar. Byli to: Radomír Švec, Petr Šperk, Pavel Žďárský, Alena Nezbedová, Vladimír Srb a Lenka Kadlecová.

Za spolupráci děkujeme základní škole Kbely, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Janě Kocmanové, za možnost provozovat cvičení pro rodiče s dětmi ve školní tělocvičně.

A v neposlední řadě také děkujeme panu Jakubu Pilichovi za pomoc při přípravě webových stránek, za webhosting a úpravu našeho loga.