Podporují nás - Podpora v roce 2013

Seznam článků

V roce 2013 nás podpořili:


  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – dotace ve výši 124 635 Kč na projekt "Co dělat, když...?" 

Městská část Praha 19 – veřejná finanční podpora na provoz centra 110 000 Kč (realizace pracovního místa ředitelky centra, úrady tepla, elektřiny, vody), jmenovitě bychom za podporu rádi poděkovali panu starostovi Pavlu Ždárskému, paní místostarostce Ivaně Šestákové a panu tajemníkovi JUDr. Josefu Nyklesovi

Hlavní město Praha - grant na na zabezpečení akcí pro veřejnost ve výši  60 000 Kč 

ť mateřských center (SMC) - KRC CoByDup je členem SMC od roku 2010. SMC je občanské sdružení, které sdružuje jednotlivá mateřská centra z celé ČR za účelem koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací; posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti; podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. 

Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19 - zapůjčení prostor pro realizaci aktivit projekti "Co dělat, když...?" a dalších neziskových akcí KRC CoByDup, jmenovitě bychom za podporu rádi poděkovali bezpečnostnímu řediteli MČ Praha 19 panu Mgr. Martinu Hrubčíkovi, MBA

Základní škola Kbely - za propůjčení prostor - tělocvičny, kde probíhalo cvičení pro rodiče s dětmi. Řediteli Mgr. Tomášovi Huškovi za otevřený přístup k našim aktivitám.

Firemní dárci:

Adwise s.r.o. - finanční dar v celkové výši 15 000 Kč na realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?"

Jakub Pilich – Aztec Graphic  - pomoc při správě webových stránek, webhosting

Hypermarket Globus ČR - věcné ceny pro děti do soutěží

Botanická zahrada Praha  - v rámci partnerství

Multikino Cinestar – Černý Mos t - věcné ceny pro děti do soutěží a spolupráci.

Barbora Maštěrová - Cukrárna Avanti -  zajištění občerstvení na akcích KRC CoByDup

Soukromí dárci:

Jiří Hradil - Externí disk

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup , kteří centrum podpořili věcnými dary, jakými jsou: hračky do herny, vyřazené oblečení po dětech, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, úklidové a čistící prostředky, toner do tiskárny, látky, papíry, bloky, tužky, pastelky, barvy atd.

Poděkování za dobrovolnou činnost:

Z a pomoc při veřejných akcích - členkám CoByDupu

Za pomoc při správě počítačů a počítačové sítě Jiřímu Hradilovi.

Panu Romanovi Lelkovi za spolupráci při přípravě Newsletteru.

Janě Nuslauerové za grafické práce.

  Seznam dobrovolníků naleznete zde

VŠEM ZE SRDCE DĚKUJEME ZA JEJICH PODPORU!