Podporují nás - Podpora v roce 2014

Seznam článků

V roce 2014 nás podpořili:

Miinisterstvo práce a sociálních věcí ČR – dotace ve výše 124 235 Kč na projekt "Co dělat, když...?"

Městská část Praha 19 – veřejná finanční podpora na provoz centra 150 000 Kč (realizace pracovního místa ředitelky centra, úrady tepla, elektřiny, vody), jmenovitě bychom za podporu rádi poděkovali panu starostovi Pavlu Ždárskému, paní místostarostce Ivaně Šestákové a panu tajemníkovi JUDr. Josefu Nyklesovi.

Hlavní město Praha - grant na na zabezpečení akcí pro veřejnost ve výši 93 000 Kč.

ť mateřských center (SMC) - KRC CoByDup je členem SMC od roku 2010. SMC je občanské sdružení, které sdružuje jednotlivá mateřská centra z celé ČR za účelem koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací; posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti; podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. SMC také v projektu  http://www.spolupromc.cz/

Základní škola Kbely - spolupráce v rámci našicheho působení. Jmenovitě děkujeme řediteli školy Tomáši Huškovi za otevřený přístup k našim aktivitám.

Firemní dárci:

Dubísek - věcné ceny pro děti do soutěží.

Botanická zahrada Praha - v rámci partnerství.

Multikino Cinestar – Černý Most - věcné ceny pro děti do soutěží a spolupráce při podpoře dobrovolníků.

Cyklo Vape- věcné ceny pro děti do soutěže (Závody koloběžek

Mediální podpora

Kbelák a TV Kbely

Měsíčník Naše Praha 9 

Soukromí dárci:

Marta Kadlecová - 3 velké whiteboardy v hodnotě cca 9.000 Kč

Irena Osvaldová - peněžitý dar na provoz centra

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup, kteří centrum podpořili věcnými dary, jakými jsou: hračky do herny, vyřazené oblečení po dětech, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, úklidové a čistící prostředky, toner do tiskárny, látky, papíry, bloky, tužky, pastelky, barvy atd.

Poděkování za dobrovolnou činnost

Jakub Pilich – Aztec Graphic - pomoc při správě webových stránek, webhosting.

Za pomoc při veřejných akcích - členkám CoByDupu.

Za pomoc při správě počítačů a počítačové sítě Jiřímu Hradilovi.

Seznam dobrovolníků naleznete zde