Podporují nás - Podpora v roce 2015

Seznam článků

V roce 2015 nás podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – dotace na projekt "Co dělat, když...?"

 

Logo MC Praha 19

Městská část Praha 19 – veřejná finanční podpora na provoz centra (realizace pracovního místa ředitelky centra, úrady tepla, elektřiny, vody), jmenovitě bychom za podporu rádi poděkovali panu starostovi Pavlu Ždárskému, paní místostarostce Ivaně Šestákové a panu tajemníkovi JUDr. Josefu Nyklesovi.

 

Logo Praha male

Hlavní město Praha - grant na na zabezpečení akcí pro veřejnost ve výši Kč.

 

sitmc logo zkratka

ť mateřských center (SMC) - KRC CoByDup je členem SMC od roku 2010. SMC je občanské sdružení, které sdružuje jednotlivá mateřská centra z celé ČR za účelem koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací; posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti; podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen.

 

Firemní dárci:

Keter - Podpora na veřejných akcí pořádaných KRC CoByDup

 

CykloVAPE - věcné ceny do soutěží

 

logo bz

Botanická zahrada Praha - v rámci partnerství

 

kino

Multikino Cinestar – Černý Most - věcné ceny pro děti do soutěží a spolupráce při podpoře dobrovolníků
 

Globus Čakovice - odměny pro děti a nábytek na zahradu

 

Centrum Černý most - odměny pro děti

 

      Anecoop Praha, s.r.o. - věnuje ovoce kaki Persimon Bouquet dětem na Mikulášskou nadílku

 

Zajištuje pitný režim na vybrané akce

 

Spolu pro mateřské centra - cílem projektu Spolu pro MC, cílem je doplnit materiální vybavení MC i Sítě MC


     Hygienické potřeby do našeho centra

 

Mediální podpora

Kbelák a TV Kbely - Kbely TV je internetová regionální televize. Jejíž cílem je poskytovat co možná nejaktuálnější a nejrůznorodější informace dotýkající se občanů pražské Městské části Praha 19. KRC CoByDup podporuje reportážemi z aktivit centra.
Kbelák je dvouměsíčník, do kterého pravidelně píšeme o našich aktivitách.

Měsíčník Naše Praha 9 - přináší rozhovory s osobnostmi, praktické informace pro obyvatele města, kulturní a sportovní servis i soutěže o zajímavé ceny.  Zveřejňuje také aktivity KRC CoByDup. K dispozici je i na webu www.nasepraha9.cz

Náš Region - medializace aktivit KRC CoByDup

Soukromí dárci:

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup, kteří centrum podpořili věcnými dary, jakými jsou: hračky do herny, vyřazené oblečení po dětech, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, úklidové a čistící prostředky, toner do tiskárny, látky, papíry, bloky, tužky, pastelky, barvy atd.

Poděkování za dobrovolnou činnost:

Jakub Pilich – Aztec Graphic- pomoc při správě webových stránek, webhosting.

Za pomoc při veřejných akcích - členkám CoByDupu.

Za pomoc při správě počítačů a počítačové sítě Jiřímu Hradilovi.

Seznam dobrovolníků naleznete zde

VŠEM ZE SRDCE DĚKUJEME ZA JEJICH PODPORU!