Podporují nás

Seznam článků

DLOUHODOBĚ NÁS PODPORUJÍ 

Městská část Praha 19 – veřejná finanční podpora na provoz centra 

Hlavní město Praha - finanční podpora na technické zajištění akcí pro veřejnost.

Mediální podpora

Kbelák a TV Kbely - Kbely TV je internetová regionální televize. Jejíž cílem je poskytovat co možná nejaktuálnější a nejrůznorodější informace dotýkající se občanů pražské Městské části Praha 19. KRC CoByDup podporuje reportážemi z aktivit centra.
Kbelák je dvouměsíčník, do kterého pravidelně píšeme o našich aktivitách.

Soukromí dárci:

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup, kteří centrum podpořili věcnými dary, jakými jsou: hračky do herny, vyřazené oblečení po dětech, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, úklidové a čistící prostředky, toner do tiskárny, látky, papíry, bloky, tužky, pastelky, barvy atd.

Poděkování za dobrovolnou činnost:

Jakub Pilich – Aztec Graphic- pomoc při správě webových stránek, webhosting.

Za pomoc při veřejných akcích - členkám CoByDupu.

ZE SRDCE VŠEM DĚKUJEME!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roce 2020 nás podporují:

Městská část Praha 19 – veřejná finanční podpora na provoz centra (realizace pracovního místa ředitelky centra, úrady tepla, elektřiny, vody), jmenovitě bychom za podporu rádi poděkovali panu starostovi Pavlu Ždárskému, paní místostarostce Ivaně Šestákové a panu tajemníkovi JUDr. Josefu Nyklesovi.

Hlavní město Praha - finanční podpora na technické zajištění akcí pro veřejnost.

ť mateřských center (SMC) - KRC CoByDup je členem SMC od roku 2010. SMC je občanské sdružení, které sdružuje jednotlivá mateřská centra z celé ČR za účelem koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací; posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti; podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen.

Firemní dárci:

Keter s.r.o. - Podpora na veřejných akcí pořádaných KRC Cobydup

Restaurace ZASTÁVKA U SRUBU - podpora na akcích pro veřejnost

Mediální podpora

Kbelák a TV Kbely - Kbely TV je internetová regionální televize. Jejíž cílem je poskytovat co možná nejaktuálnější a nejrůznorodější informace dotýkající se občanů pražské Městské části Praha 19. KRC CoByDup podporuje reportážemi z aktivit centra.
Kbelák je dvouměsíčník, do kterého pravidelně píšeme o našich aktivitách.

Soukromí dárci:

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup, kteří centrum podpořili věcnými dary, jakými jsou: hračky do herny, vyřazené oblečení po dětech, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, úklidové a čistící prostředky, toner do tiskárny, látky, papíry, bloky, tužky, pastelky, barvy atd.

Poděkování za dobrovolnou činnost:

Jakub Pilich – Aztec Graphic- pomoc při správě webových stránek, webhosting.

Za pomoc při veřejných akcích - členkám CoByDupu.

Seznam dobrovolníků naleznete zde

V roce 2019 nás podpořili:

Logo MC Praha 19 Městská část Praha 19 – veřejná finanční podpora na provoz centra (realizace pracovního místa ředitelky centra, úrady tepla, elektřiny, vody), jmenovitě bychom za podporu rádi poděkovali panu starostovi Pavlu Ždárskému, paní místostarostce Ivaně Šestákové a panu tajemníkovi JUDr. Josefu Nyklesovi.

 

 

Logo Praha maleHlavní město Praha - finanční podpora na technické zajištění akcí pro veřejnost.

sitmc logo zkratka

 

 

ť mateřských center (SMC) - KRC CoByDup je členem SMC od roku 2010. SMC je občanské sdružení, které sdružuje jednotlivá mateřská centra z celé ČR za účelem koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací; posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti; podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen.

 

Firemní dárci:

Keter s.r.o. - Podpora na veřejných akcí pořádaných KRC Cobydup

 

    Restaurace ZASTÁVKA U SRUBU - podpora na akcích pro veřejnost

 

 

Horolezecký oddíl Satalice - podpora akcí pro veřejnost

 

Colorwood - vouchery na akce pro veřejnost

Aneccop Praha s.r.o. - podpora akcí pro veřejnost

 

Mediální podpora

Kbelák a TV Kbely - Kbely TV je internetová regionální televize. Jejíž cílem je poskytovat co možná nejaktuálnější a nejrůznorodější informace dotýkající se občanů pražské Městské části Praha 19. KRC CoByDup podporuje reportážemi z aktivit centra.
Kbelák je dvouměsíčník, do kterého pravidelně píšeme o našich aktivitách.

Soukromí dárci:

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup, kteří centrum podpořili věcnými dary, jakými jsou: hračky do herny, vyřazené oblečení po dětech, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, úklidové a čistící prostředky, toner do tiskárny, látky, papíry, bloky, tužky, pastelky, barvy atd.

Poděkování za dobrovolnou činnost:

Jakub Pilich – Aztec Graphic- pomoc při správě webových stránek, webhosting.

Za pomoc při veřejných akcích - členkám CoByDupu.

Seznam dobrovolníků naleznete zde


V roce 2018 nás podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – dotace na projekt "Co dělat, když...?"

 

Logo MC Praha 19

Městská část Praha 19 – veřejná finanční podpora na provoz centra (realizace pracovního místa ředitelky centra, úrady tepla, elektřiny, vody), jmenovitě bychom za podporu rádi poděkovali panu starostovi Pavlu Ždárskému, paní místostarostce Ivaně Šestákové a panu tajemníkovi JUDr. Josefu Nyklesovi.

 

Logo Praha male

Hlavní město Praha - grant na na zabezpečení akcí pro veřejnost.

 

ť pro rodinu - KRC CoByDup je členem Sítě pro rodinu od roku 2010. Síť pro rodinu je spolek, který sdružuje jednotlivá mateřská centra z celé ČR za účelem koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací; posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti; podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen.

 

Firemní dárci:

 

Veselá tkanička - podpora akcí pořádaných KRC CoByDup

 

 

 

 

Keter - podpora na veřejných akcí pořádaných KRC CoByDup

 

CykloVAPE - podpora akce Závody kol a koloběžek - věcné dary

 

        
Jazykové studio Rolino
- podpora akce Závody kol a koloběžek - drobné dary a vouchery - AJ ZDARMA po dobu jednoho roku

 

Aneccop Praha s.r.o. - podpora na akci pro veřejnost - Kaki na mikulášskou nadílku

 

Botanická zahrada Praha - v rámci partnerství

 


   
BONTONFILM
- věcné ceny do soutěží a na akce KRC CoByDup

 

Spolu pro mateřské centra - cílem projektu Spolu pro MC, cílem je doplnit materiální vybavení MC i Sítě MC

 


 
      Restaurace ZASTÁVKA U SRUBU - podpora na akcích pro veřejnost
Mediální podpora

Kbelák a TV Kbely - Kbely TV je internetová regionální televize. Jejíž cílem je poskytovat co možná nejaktuálnější a nejrůznorodější informace dotýkající se občanů pražské Městské části Praha 19. KRC CoByDup podporuje reportážemi z aktivit centra.
Kbelák je dvouměsíčník, do kterého pravidelně píšeme o našich aktivitách.

Soukromí dárci:

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup, kteří centrum podpořili věcnými dary, jakými jsou: hračky do herny, vyřazené oblečení po dětech, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, úklidové a čistící prostředky, toner do tiskárny, látky, papíry, bloky, tužky, pastelky, barvy atd.

Poděkování za dobrovolnou činnost:

Jakub Pilich – Aztec Graphic- pomoc při správě webových stránek, webhosting.

Za pomoc při veřejných akcích - členkám CoByDupu.

Seznam dobrovolníků naleznete zde


 V roce 2017 nás podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – dotace na projekt "Co dělat, když...?"

 

Logo MC Praha 19

Městská část Praha 19 – veřejná finanční podpora na provoz centra (realizace pracovního místa ředitelky centra, úrady tepla, elektřiny, vody), jmenovitě bychom za podporu rádi poděkovali panu starostovi Pavlu Ždárskému, paní místostarostce Ivaně Šestákové a panu tajemníkovi JUDr. Josefu Nyklesovi.

 

Logo Praha male

Hlavní město Praha - grant na na zabezpečení akcí pro veřejnost.

 

ť pro rodinu - KRC CoByDup je členem Sítě pro rodinu od roku 2010. Síť pro rodinu je spolek, který sdružuje jednotlivá mateřská centra z celé ČR za účelem koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací; posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti; podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen.

 

Firemní dárci:

 

Keter - podpora na veřejných akcí pořádaných KRC CoByDup

 

CykloVAPE - podpora akce Závody kol a koloběžek - věcné dary

 

        
Jazykové studio Rolino
- podpora akce Závody kol a koloběžek - drobné dary a vouchery - AJ ZDARMA po dobu jednoho roku

 

Botanická zahrada Praha - v rámci partnerství

 


   
BONTONFILM
- věcné ceny do soutěží a na akce KRC CoByDup

 

Spolu pro mateřské centra - cílem projektu Spolu pro MC, cílem je doplnit materiální vybavení MC i Sítě MC

 


 
      Restaurace ZASTÁVKA U SRUBU - podpora na akcích pro veřejnost
Mediální podpora

Kbelák a TV Kbely - Kbely TV je internetová regionální televize. Jejíž cílem je poskytovat co možná nejaktuálnější a nejrůznorodější informace dotýkající se občanů pražské Městské části Praha 19. KRC CoByDup podporuje reportážemi z aktivit centra.
Kbelák je dvouměsíčník, do kterého pravidelně píšeme o našich aktivitách.

Soukromí dárci:

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup, kteří centrum podpořili věcnými dary, jakými jsou: hračky do herny, vyřazené oblečení po dětech, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, úklidové a čistící prostředky, toner do tiskárny, látky, papíry, bloky, tužky, pastelky, barvy atd.

Poděkování za dobrovolnou činnost:

Jakub Pilich – Aztec Graphic- pomoc při správě webových stránek, webhosting.

Za pomoc při veřejných akcích - členkám CoByDupu.

Seznam dobrovolníků naleznete zde


 V roce 2016 nás podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – dotace na projekt "Co dělat, když...?"

 

Logo MC Praha 19

Městská část Praha 19 – veřejná finanční podpora na provoz centra (realizace pracovního místa ředitelky centra, úrady tepla, elektřiny, vody), jmenovitě bychom za podporu rádi poděkovali panu starostovi Pavlu Ždárskému, paní místostarostce Ivaně Šestákové a panu tajemníkovi JUDr. Josefu Nyklesovi.

 

Logo Praha male

Hlavní město Praha - grant na na zabezpečení akcí pro veřejnost.

 

sitmc logo zkratka

ť mateřských center (SMC) - KRC CoByDup je členem SMC od roku 2010. SMC je občanské sdružení, které sdružuje jednotlivá mateřská centra z celé ČR za účelem koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací; posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti; podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen.

 

Firemní dárci:

Keter - podpora na veřejných akcí pořádaných KRC CoByDup

 

CykloVAPE - věcné ceny do soutěží

 

Botanická zahrada Praha - v rámci partnerství

 


   
BONTONFILM
- věcné ceny do soutěží a na akce KRC CoByDup

 

Spolu pro mateřské centra - cílem projektu Spolu pro MC, cílem je doplnit materiální vybavení MC i Sítě MC

 


 
      Restaurace ZASTÁVKA U SRUBU - podpora na akcích pro veřejnost
 Divadlo na Fidlovačce - podpora dobrovolníkůMediální podpora

Kbelák a TV Kbely - Kbely TV je internetová regionální televize. Jejíž cílem je poskytovat co možná nejaktuálnější a nejrůznorodější informace dotýkající se občanů pražské Městské části Praha 19. KRC CoByDup podporuje reportážemi z aktivit centra.
Kbelák je dvouměsíčník, do kterého pravidelně píšeme o našich aktivitách.

Soukromí dárci:

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup, kteří centrum podpořili věcnými dary, jakými jsou: hračky do herny, vyřazené oblečení po dětech, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, úklidové a čistící prostředky, toner do tiskárny, látky, papíry, bloky, tužky, pastelky, barvy atd.


Martina Kulíková - finanční dar na provoz centra 2000,- Kč

Poděkování za dobrovolnou činnost:

Jakub Pilich – Aztec Graphic- pomoc při správě webových stránek, webhosting.

Za pomoc při veřejných akcích - členkám CoByDupu.

Seznam dobrovolníků naleznete zdeV roce 2015 nás podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – dotace na projekt "Co dělat, když...?"

 

Logo MC Praha 19

Městská část Praha 19 – veřejná finanční podpora na provoz centra (realizace pracovního místa ředitelky centra, úrady tepla, elektřiny, vody), jmenovitě bychom za podporu rádi poděkovali panu starostovi Pavlu Ždárskému, paní místostarostce Ivaně Šestákové a panu tajemníkovi JUDr. Josefu Nyklesovi.

 

Logo Praha male

Hlavní město Praha - grant na na zabezpečení akcí pro veřejnost ve výši Kč.

 

sitmc logo zkratka

ť mateřských center (SMC) - KRC CoByDup je členem SMC od roku 2010. SMC je občanské sdružení, které sdružuje jednotlivá mateřská centra z celé ČR za účelem koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací; posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti; podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen.

 

Firemní dárci:

Keter - Podpora na veřejných akcí pořádaných KRC CoByDup

 

CykloVAPE - věcné ceny do soutěží

 

logo bz

Botanická zahrada Praha - v rámci partnerství

 

kino

Multikino Cinestar – Černý Most - věcné ceny pro děti do soutěží a spolupráce při podpoře dobrovolníků
 

Globus Čakovice - odměny pro děti a nábytek na zahradu

 

Centrum Černý most - odměny pro děti

 

      Anecoop Praha, s.r.o. - věnuje ovoce kaki Persimon Bouquet dětem na Mikulášskou nadílku

 

Zajištuje pitný režim na vybrané akce

 

Spolu pro mateřské centra - cílem projektu Spolu pro MC, cílem je doplnit materiální vybavení MC i Sítě MC


     Hygienické potřeby do našeho centra

 

Mediální podpora

Kbelák a TV Kbely - Kbely TV je internetová regionální televize. Jejíž cílem je poskytovat co možná nejaktuálnější a nejrůznorodější informace dotýkající se občanů pražské Městské části Praha 19. KRC CoByDup podporuje reportážemi z aktivit centra.
Kbelák je dvouměsíčník, do kterého pravidelně píšeme o našich aktivitách.

Měsíčník Naše Praha 9 - přináší rozhovory s osobnostmi, praktické informace pro obyvatele města, kulturní a sportovní servis i soutěže o zajímavé ceny.  Zveřejňuje také aktivity KRC CoByDup. K dispozici je i na webu www.nasepraha9.cz

Náš Region - medializace aktivit KRC CoByDup

Soukromí dárci:

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup, kteří centrum podpořili věcnými dary, jakými jsou: hračky do herny, vyřazené oblečení po dětech, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, úklidové a čistící prostředky, toner do tiskárny, látky, papíry, bloky, tužky, pastelky, barvy atd.

Poděkování za dobrovolnou činnost:

Jakub Pilich – Aztec Graphic- pomoc při správě webových stránek, webhosting.

Za pomoc při veřejných akcích - členkám CoByDupu.

Za pomoc při správě počítačů a počítačové sítě Jiřímu Hradilovi.

Seznam dobrovolníků naleznete zde

VŠEM ZE SRDCE DĚKUJEME ZA JEJICH PODPORU!V roce 2014 nás podpořili:

Miinisterstvo práce a sociálních věcí ČR – dotace ve výše 124 235 Kč na projekt "Co dělat, když...?"

Městská část Praha 19 – veřejná finanční podpora na provoz centra 150 000 Kč (realizace pracovního místa ředitelky centra, úrady tepla, elektřiny, vody), jmenovitě bychom za podporu rádi poděkovali panu starostovi Pavlu Ždárskému, paní místostarostce Ivaně Šestákové a panu tajemníkovi JUDr. Josefu Nyklesovi.

Hlavní město Praha - grant na na zabezpečení akcí pro veřejnost ve výši 93 000 Kč.

ť mateřských center (SMC) - KRC CoByDup je členem SMC od roku 2010. SMC je občanské sdružení, které sdružuje jednotlivá mateřská centra z celé ČR za účelem koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací; posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti; podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. SMC také v projektu  http://www.spolupromc.cz/

Základní škola Kbely - spolupráce v rámci našicheho působení. Jmenovitě děkujeme řediteli školy Tomáši Huškovi za otevřený přístup k našim aktivitám.

Firemní dárci:

Dubísek - věcné ceny pro děti do soutěží.

Botanická zahrada Praha - v rámci partnerství.

Multikino Cinestar – Černý Most - věcné ceny pro děti do soutěží a spolupráce při podpoře dobrovolníků.

Cyklo Vape- věcné ceny pro děti do soutěže (Závody koloběžek

Mediální podpora

Kbelák a TV Kbely

Měsíčník Naše Praha 9 

Soukromí dárci:

Marta Kadlecová - 3 velké whiteboardy v hodnotě cca 9.000 Kč

Irena Osvaldová - peněžitý dar na provoz centra

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup, kteří centrum podpořili věcnými dary, jakými jsou: hračky do herny, vyřazené oblečení po dětech, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, úklidové a čistící prostředky, toner do tiskárny, látky, papíry, bloky, tužky, pastelky, barvy atd.

Poděkování za dobrovolnou činnost

Jakub Pilich – Aztec Graphic - pomoc při správě webových stránek, webhosting.

Za pomoc při veřejných akcích - členkám CoByDupu.

Za pomoc při správě počítačů a počítačové sítě Jiřímu Hradilovi.

Seznam dobrovolníků naleznete zde


V roce 2013 nás podpořili:


  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – dotace ve výši 124 635 Kč na projekt "Co dělat, když...?" 

Městská část Praha 19 – veřejná finanční podpora na provoz centra 110 000 Kč (realizace pracovního místa ředitelky centra, úrady tepla, elektřiny, vody), jmenovitě bychom za podporu rádi poděkovali panu starostovi Pavlu Ždárskému, paní místostarostce Ivaně Šestákové a panu tajemníkovi JUDr. Josefu Nyklesovi

Hlavní město Praha - grant na na zabezpečení akcí pro veřejnost ve výši  60 000 Kč 

ť mateřských center (SMC) - KRC CoByDup je členem SMC od roku 2010. SMC je občanské sdružení, které sdružuje jednotlivá mateřská centra z celé ČR za účelem koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací; posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti; podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. 

Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19 - zapůjčení prostor pro realizaci aktivit projekti "Co dělat, když...?" a dalších neziskových akcí KRC CoByDup, jmenovitě bychom za podporu rádi poděkovali bezpečnostnímu řediteli MČ Praha 19 panu Mgr. Martinu Hrubčíkovi, MBA

Základní škola Kbely - za propůjčení prostor - tělocvičny, kde probíhalo cvičení pro rodiče s dětmi. Řediteli Mgr. Tomášovi Huškovi za otevřený přístup k našim aktivitám.

Firemní dárci:

Adwise s.r.o. - finanční dar v celkové výši 15 000 Kč na realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?"

Jakub Pilich – Aztec Graphic  - pomoc při správě webových stránek, webhosting

Hypermarket Globus ČR - věcné ceny pro děti do soutěží

Botanická zahrada Praha  - v rámci partnerství

Multikino Cinestar – Černý Mos t - věcné ceny pro děti do soutěží a spolupráci.

Barbora Maštěrová - Cukrárna Avanti -  zajištění občerstvení na akcích KRC CoByDup

Soukromí dárci:

Jiří Hradil - Externí disk

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup , kteří centrum podpořili věcnými dary, jakými jsou: hračky do herny, vyřazené oblečení po dětech, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, úklidové a čistící prostředky, toner do tiskárny, látky, papíry, bloky, tužky, pastelky, barvy atd.

Poděkování za dobrovolnou činnost:

Z a pomoc při veřejných akcích - členkám CoByDupu

Za pomoc při správě počítačů a počítačové sítě Jiřímu Hradilovi.

Panu Romanovi Lelkovi za spolupráci při přípravě Newsletteru.

Janě Nuslauerové za grafické práce.

  Seznam dobrovolníků naleznete zde

VŠEM ZE SRDCE DĚKUJEME ZA JEJICH PODPORU!


V roce 2012 nás podpořili:


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – dotace ve výši 84 025 Kč na projekt "Co dělat, když...?" 

Městská část Praha 19 – veřejná finanční podpora na provoz centra 100 000 Kč (realizace pracovního místa ředitelky centra, úrady tepla, elektřiny, vody) a příspěvek na venkovní přístřešek na kočárky  50 000 Kč 

Hlavní město Praha - grant na úhradu provozních nákladů ve výši 20 000 Kč a na zabezpečení akcí pro veřejnost ve výši 55 000 Kč 

Firemní dárci:  

Kyberie s.r.o. - finanční dar v celkové výši 30 000 Kč na úhradu účetnictví za rok 2010 a 2011, notebook IBM, bezplatné poskytnutí právního poradenství a úhrada telefonních služeb za rok 2012

JOHNSONS CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s.r.o.- dar ve výši 1000$ na výmalbu prostor centra, nákup zahradního plastového domečku pro děti a pěnových kostek na cvičení pro nejmenší děti

Adwise s.r.o. - finanční dar v celkové výši 15 000 Kč  na realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" 

Jakub Pilich – Aztec Graphic   - pomoc při správě webových stránek, webhosting

Techsoup Česká republika - získání licencí software Microsoft office za velmi výhodnou cenu

Hipp Czech s.r.o. - věcné dary, kterými jsme odměnili maminky u příležitosti oslav výročí 20 let od založení 1. Mateřského centra v ČR a 10 let od založení Sítě MC

Globus ČR - věcné dary, kterými jsme odměnili děti na našich akcích pro veřejnost

Mladá fronta a.s. - věcné dary, kterými jsme odměnili děti na našich akcích pro veřejnost

Soukromí dárci:

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup , kteří centrum podpořili věcnými dary, jakými jsou: hračky do herny, vyřazené oblečení po dětech, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, úklidové a čistící prostředky, toner do tiskárny, látky, papíry, bloky, tužky, pastelky, barvy atd.


V roce 2011 nás podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – dotace ve výši 74 100 Kč na projekt "Ve Kbelích jsme doma!"  

Městská část Praha 19 – veřejná finanční podpora na provoz centra 25 000 Kč a akci pro veřejnost Halloween 5 000 Kč 

Firemní dárci:

Kyberie s.r.o. - finanční dar v celkové výši 10 000 Kč, notebook IBM, bezplatné poskytnutí softwarových licencí, zapůjčení 2 mobilních telefonů a úhrada telefonních služeb za rok 2011 

Jakub Pilich – Aztec Graphic  - pomoc při správě webových stránek, webhosting 

Mladá fronta – výtisky časopisu Sluníčko

Soukromí dárci:

Alena Nezbedová, Pavel Žďárský, Michaela Ehrenbergerová, a Lenka Kadlecová

 

Rodiče a další příznivci KRC CoByDup, kteří centrum podpořili věcnými dary, jakými jsou: hračky do herny, vyřazené oblečení po dětech, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, úklidové a čistící prostředky, toner do tiskárny, látky, papíry, bloky, tužky, pastelky, barvy atd.


V roce 2010 nás podpořili:

Děkujeme všem maminkám, tatínkům a dalším příznivcům našeho občanského sdružení za podporu a další pomoc ve formě darů finančních i věcných nebo spolupráce. Především děkujeme všem tatínkům, kteří nám vlastními silami pomohli s rekonstrukcí a vybavením centra.

Děkujeme Městské části Praha 19, jmenovitě panu starostovi Žďárskému a panu tajemníkovi Nyklesovi, za velmi vstřícné jednání ohledně získání a vybavení prostor pro činnost mateřského centra, a dále paní Egrtové za možnost podílet se na organizaci některých akcí pro veřejnost ve Kbelích.

Náš dík patří všem našim donátorům a sponzorům, kteří nám pomohli svými dary s vybudováním centra, zejména:

  • společnosti Kyberie s.r.o. za dar ve výši 7 000,- Kč a za dlouhodobou, bezúročnou půjčku ve výši 40 000,- Kč, kancelářský nábytek a právní poradenství.
  • oční optice CI NAŠE OPTIKA Kbely a oční ordinaci MUDr. Tomáš Vido za sponzorský příspěvek v celkové výši 5 000,- Kč
  • fitstudiu FITTIME za sponzorský příspěvek v celkové výši 5 000,- Kč

 

Velice si vážíme také všech soukromých osob, jež nám v roce 2010 poskytly peněžitý dar. Byli to: Radomír Švec, Petr Šperk, Pavel Žďárský, Alena Nezbedová, Vladimír Srb a Lenka Kadlecová.

Za spolupráci děkujeme základní škole Kbely, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Janě Kocmanové, za možnost provozovat cvičení pro rodiče s dětmi ve školní tělocvičně.

A v neposlední řadě také děkujeme panu Jakubu Pilichovi za pomoc při přípravě webových stránek, za webhosting a úpravu našeho loga.