V roce 2014/2015

Projekt CZ.1.04./2.1.00/03.00015 - Společensky účelná pracovní místa
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond zaměstnavatelům?

V roce 2014 bylo vyhrazeno pracovní místo na Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) v rámci Operačního projektu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.9.2014 do 28.2.2015 bylo u zaměstnavatele Kulturní a rodinné centrum CoByDup v rámci projektu podpořeno  pracovní místo na SÚPM celkem  za 30 000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 25 500,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15 %, tj.  4 500,- Kč. Pracovní místo vyhrazené v rámci SÚPM bylo zaměřeno na pracovní pozici Odborní asistenti v administrativě. V rámci vyhrazených SÚPM je snahou úřadu práce umisťovat uchazeče o zaměstnání, kteří mají problémy s umístěním na trhu práce a tímto způsobem dochází k aktivnímu zapojení v rámci regionálního trhu práce.

 

V roce 2013/2014

Síť mateřských center o.s., jíž je naše centrum členem, realizuje projekt „Motivace růstu“ č. CZ.2.17/2.1.00/36100, financovaný v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Hlavním cílem je rozvoj, stabilizace a udržitelnost Sítě mateřských center a jejích pražských členských organizací a zkvalitnění jejích služeb prostřednictvím vzdělávání a následné profesionalizace zaměstnanců/kyň a dobrovolníků/ic těchto organizací. Z našeho centra se vzdělávání
v rámci tohoto projektu účastní osm lidí.