Lidé z CoByDup z.s.

V současné době má spolek CoByDup 14 členů, kteří s dobrovolnicky podílejí na chodu rodinného centra, realizaci aktivit projektu "Co dělat, když...?" a na organizaci a zajištění akcí pro veřejnost.

Našemu spolku pomáhá celá řada dobrovolníků, kteří nám pomáhají zajišťovat volnou hernu, akce pro veřejnost a další činnosti či služby spojené s chodem rodinného centra KRC CoByDup. Všem dobrovolníkům moc děkujeme!

Organizace KRC CoByDup z.s.

Veškeré funkce v radě a v dozorčí radě vykonávají zvolené členky formou dobrovolnické práce zdarma.

Statutární orgán CoByDup z.s. - Rada:

 • Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně rady sdružení - vedení pracovního týmu, dlouhodobé plánování činnosti KRC CoByDup, kontakt: info@krc-cobydup.cz
 • Mgr. Iveta Piková, místopředsedkyně rady sdružení
 • Renata Pěkná, hospodářka  

Dozorčí rada: 

 • Lenka Kadlecová, kontakt: projekty@krc-cobydup.cz
 • Martina Lacinová
 • Ing. Daniela Chovancová

Vedení rodinného centra KRC CoByDup

Placení zaměstnanci a spolupracovníci

 • Lenka Maršálková, ředitelka centra - vedení centra, zápisy a omluvy na kroužky, kurzy, denní program, akce pro veřejnost, narozeninové oslavy, kontakt: centrum@krc-cobydup.cz, 775 904 976
 • dobrovolnicky působí jako členka Kulturní komise rady MČ Praha 19
 • vedoucí a realizátor projektu "Co dělat, když...?" - koordinace a realizace projektu, kontakt: codelatkdyz@krc-cobydup.cz
 • Mgr. Lenka Baťková, koordinátorka KRC CoBydup - marketing, PR, akce pro veřejnost, koordinátorka dobrovolníků, fundraising,  kontakt: info@krc-cobydup.cz, 774  801 012
 • dobrovolnicky působí jako členka Komise školství rady MČ Praha 19
  Lenka Kadlecová, koordinátorka projektů a školení - administrativní zajištění projektů, administrativa spojená s provozem centra, organizace školení, kontakt: projekty@krc-cobydup.cZ
 • Mgr. Lucie Levitová, odborný garant  a realizátor projektu "Co dělat, když...?" 

Ostatní zaměstnanci:

 • Monika Kloudová - recepční, asistentka lektorky Ježkův klubík
 • Petra Špreňarová - recepční, asistentka lektorky Ježkův klubík

Pravidelní dobrovolníci:

 • Renáta Pěkná - BOZP, zajištění oprav prostor KRC CoByDup, pravidelná pomoc s přípravou akcí pro veřejnost
 • Klára Kafoňková - pravidelná pomoc s přípravou akcí pro veřejnost

Pravidelní lektoři: 

 • Ivana Piková - Ježkův klubík, Výtvarný kroužek, Montessori klubíček, Pohybové hry
 • Lenka Kadlecová - Mimi klub, Batole klub, Cvičení v Sokole, Atletický klub a Ježkův klubík
 • Lucie Illová - Pohádková angličtina
 • Radha Třešňáková - Jóga pro ženy
 • Marcela Tůmová - Hudební knoflík
 • Bára Washinger Tomková - Muzikálová přípravka a herectví
 • Mgr. Markéta Kučerová - Powerjoga
 • Dana Linkeová - Zdravotní cvičení páteře
 • TAP Academy - Taneční kurzy pro děti
 • Anna Maršálková - Výtvarný kroužek