Vážení přátelé,

od 25. května 2018 je v platnosti Obecné nařízení GDPR (z anglického názvu General Data Protection Regulation), které představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který v současné době stanovuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.

Pokud navštěvujete v Kulturním a rodinném centru jakékoliv naše aktivity nebo jste odběratelem newslettru svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování: Zpracováváme a uchováváme pouze osobní údaje, které skutečně potřebujeme k naší evidenci.

Zaslání newsletterů -
Vaše osobní údaje (email) potřebujeme pro zaslání programu a aktivit KRC CoByDup, o který jste projevili zájem. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat pomocí odhlašovacího odkazu.
 
Kulturní a rodinné centrum CoByDup pořizuje fotografie a videa z kroužků, kurzů, akcí pro veřejnost a jiné programové nabídky centra, které mohou být použity pro naše marketingové účely, především pro sociální sítě, web, newslettery nebo do tiskových materiálů.
 
Pokud nechcete, aby fotografie s Vámi nebo Vašimi dětmi byly zveřejňovány pro naše účely, řekněte nám to nebo napište na adresu info@krc-cobydup.cz
 
Fotografie zveřejněné na facebooku a webových stránkách Kulturního a rodinného centra nejsou určeny k dalšímu zpracování. Nikdo není oprávněn je z našich zdrojů stahovat, upravovat a dále sdílet.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů Chráníme osobní údaje v maximální možné míře.

Máte právo na informace, přístup k nim, právo na doplnění či změnu údajů, právo na omezení rozsahu osobních údajů, právo na přenositelnost a výmaz osobních údajů. Máte právo na odhlášení ze zasílání newsletterů.

Mlčenlivost Dovolujeme si Vás ujistit, že naší zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

MEMORANDUM