Provozní řád a další dokumenty

V případě, jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat smiley

Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z. s.  - dokumenty ke stažení ve formátu pdf

GDPR u nás

Provozní řád KRC CoByDup

Provozní řád tělocvičny KRC CoByDup

Přihlášky do kurzů: dítě, dospělý

Výroční zprávy: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 20142015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Stanovy spolku KRC CoByDup

Návrh darovací smlouvy pro fyzické osoby, návrh darovací smlouvy pro právnické osoby

Návrh sponzorské smlouvy

Ostatní dokumenty:

Zápis z Otevřeného setkání KRC CoByDup 14. 11. 2013 zde

Výsledky dotazníkového šetření "Spokojenosti klientů s KRC CoByDup"

Leták KRC CoByDup zde