Naši dobrovolníci

"Velké příležitosti, jak pomoci ostatním, přicházejí zřídka, ale ty malé nás obklopují každý den." Sally Koch

KRC CoByDup nabízí většinu svých služeb pro rodiče a děti za nižší ceny ve srovnání se stejnými službami komerčních subjektů, které se zaměřují na stejnou cílovou skupinu, a to proto, že služby neprodáváme za účelem dosažení zisku. Případný zisk z vlastní činnosti převádíme v souladu se zákonem do dalšího hospodaření centra. Nejčastěji hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem. Vzhledem k neziskové podstatě jsou finance získané z dotací, grantů nebo z vlastní činnosti použity na pokrytí nákladů na fungování centra. Takové financování přispívá ke snížení ceny služeb pro návštěvníka (herna, semináře apod.), případně na poskytování služeb zcela zdarma (poradny v rámci projektu Co dělat, když…?). Významnou roli ve fungování centra hrají nejen zmíněné prostředky, ale také jakákoliv nefinanční podpora, která usnadňuje naši činnost, případně umožňuje dále rozšířit nabídku služeb pro návštěvníky.

Vzhledem ke způsobu fungování centra a na základě týmové spolupráce aktivních rodičů je logické, že centrum nemůže fungovat bez podstatného přispění dobrovolníků. Dobrovolníci pomáhají nejčastěji s úklidem, organizováním herny, při pořádání akcí, s drobnými opravami, s propagací mateřského centra apod. Dobrovolníci pracují zdarma, bez nároku na finanční odměnu, formou vzájemné nezištné pomoci.

Aktuální výzva: hledáme dobrovolníky pro realizaci veřejných akcí!!!  Více informaci zde.

Článek o CoByDupu od zakladatelky Aleny Nezbedové z 15. 11. 2013 zde

Fotografie z akcí nám poskytuje Petr Váňa a Michal Marel.
Spoty z akcí - TV Kbely - Jan Spilka.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ!

Chci se stát dobrovolníkem - co to obnáší, a jaké mám výhody?

 Hledáme nové aktivní členy a dobrovolníky, kteří by nám pomohli s chodem centra.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

 

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Baťková, info@krc-cobydup.cz