Historie

Spolek CoByDup je nezisková, nezávislá, dobrovolná organizace, která vznikla v roce 2009 jako spontánní iniciativa kbelských maminek na mateřské/rodičovské dovolené. Naším hlavním cílem bylo vybudovat a provozovat mateřské centrum v městské části Praha 19 – Kbely.

Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z. s. pořádá kromě pravidelného programu v centru akce pro širokou veřejnost a spolupodílí se také na akcích městské části Praha 19. Za podpory hl. m. Praha a městské části pořádáme v současné době Kbelský masopust, Závody na dvou až čtyřech kolech, Rozloučení se školním rokem, Drakiádu, Vyřezávání dýní s lampionovým průvodem a Mikulášskou nadílku pro nejmenší. Spolupodílíme se na organizaci Dne dětí, Kbelská desítka, Pohádkového lesa a dalších akcí. Mezi nepravidelné aktivity patří například focení rodin, kurz výroby adventních věnců či představení divadélka v Lidovém domě.

2024 

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
  Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2023  

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
  Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2022  

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
  Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2021  

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
  Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2019 

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
  Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2018 

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
  Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2017

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
  Uspořádání Charitativního koncertu pro Kačenku 10. 6. 2016 s výtěžkem 31 100,- Kč  + 10 000 Kč od sponzora.
  Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy
  Rekonstrukce prostor KRC CoByDup 8/2017 (zvětšení zázemí šatny)
  Získání přilehlé tělocvičny do pronájmu od MČ Praha 19 od 9/2017

2016

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
  Uspořádání Charitativního koncertu pro Kačenku 11. 6. 2016 s výtěžkem 31 762,- Kč  + 11 500 Kč od sponzora.
  Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2015

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
  Změna stanov a změna sdužení na spolek
  Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2014

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
 • Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2013

  • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
  • Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2012

  • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
  • Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2011

  • Celý rok - realizaci projektu "Ve Kbelích jsme doma!" za podpory MPSV ČR a MČ Praha 19
  • 5. 3. - první Kbelský MASOPUST
  • 28. 7. - změna názvu na Kulturní a rodinné centrum CoByDup o.s., změna stanov a sídla sdružení

2010

  • Říjen - přijetí do Sítě mateřských center o.s.
  • 11. 9. - slavnostní otevření MC CoByDup
  • Červen až srpen - rekonstrukce prostor Mateřského centra svépomocí 
  • Duben - podpis nájemní smlouvy s MČ Praha 19 na budoucí prostory Mateřského Centra CoByDup

2009

  • Září - organizace prvního kroužku pro rodiče s dětmi Cvičení na ZŠ s Alicí
  • 12. 6. - registrace stanov CoByDup o.s. na MV ČR
  • 4. 4. - první akce pro veřejnost Velikonoční jarmark, CoByDup se zúčastnilo jako spoluorganizátor 
  • Květen - začátek jednání s MČ Praha 19 o pronájmu vhodných prostor
  • Únor - vznik názvu CoByDup a loga "ježka"
  • Leden - založení internetových stránek www.mamakbely.cz

2008

 • Vznik myšlenky občanského sdružení, které by provozovalo mateřské centrum ve Kbelích

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce pro veřejnost

Kbelský masopust pořádáme od roku 2011 v Centrálním parku Kbely
Masopust je jedinečný tím, že je zaměřen převážně na děti a mládež, a tomu je také přizpůsoben program včetně soutěží a scének. Dětem jsou poutavou a dobře pochopitelnou formou představeny tradice a zvyklosti masopustu. Během celého odpoledne je součástí programu hudba, kterou zajišťují profesionálové. Vystupují zde ale také děti ze kbelských zájmových kroužků a dobrovolníci. Kromě bohatého programu na návštěvníky čekají ukázky řemesel, tvořivé dílny a soutěže. Každý rok vymýšlíme jiné téma. Součástí je tradiční masopustní jarmark, kterého se každoročně účastní také prodejci z chráněných dílen. Nechybí ani pravá zabijačka řezníka Radka Černého. KRC CoByDup před masopustem zajišťuje tvořivé dílny pro všechny, kteří si chtějí vyrobit masku, hudební nástroj nebo nám pomoci s výrobou. V rámci programu jsou pro návštěvníky připraveny nejen  lidové písničky, hry jak pro děti, tak i dospělé nebo divadelní vystoupení, ale také soutěž o královnu a krále masopustu v dospělé a dětské kategorii, soutěž o nejlepší masopustní povoz, buchtu či skupinovou masku. Na masopustu se každoročně podílí až kolem 60 dobrovolníků.
V roce 2011 téma Řemesla – návštěvnost cca 500 lidí
V roce 2012 téma Zvířátka  - návštěvnost cca 1000 lidí
V roce 2013 téma Svatba – návštěvnost cca 1500 lidí
V roce 2014 téma Křtiny – návštěvnost cca 1800 lidí
V roce 2015 téma Cirkus – návštěvnost cca 1200 lidí
V roce 2016 téma Řemeslo má zlaté dno - náštěvnost cca 1000 lídí
V roce 2017 téma tradice - náštěvnost cca 1200 lidí
V roce 2018 téma Masopust a období masopustu - návštěvnost cca 700 lidí
V roce 2019 téma Tradice - náštěvnost cca 1000 lidí
V roce 2020 10. jubilejní ročník - průřez deseti lety - návštěvnost cca 1500 lidí
V roce 2021 téma Masopustní tradice - návštěvnost cca 1200 lidí
V roce 2022 - první velký průvod po Kbelích a program v Centrálním parku Kbely - 1500 lidí
V roce 2023 - průvod po Kbelích a program v Centrálním parku Kbely - 1200 lidí
V roce 2024 - průvod po Kbelích a program v Centrálním parku Kbely - 1500 lidí

Závody na dvou až čtyřech kolech pořádáme od roku 2012 v Centrálním parku Kbely
Sportovně laděné odpoledne je určeno pro rodiče s dětmi. Děti soutěží ve dvou věkových kategoriích – předškoláci (2–5) a školáci (6–8) – a jsou pro ně připraveny dráhy různé obtížnosti. Systém závodu je vyřazovací. Všechny děti, které dorazí do cíle, dostanou medaile a drobné odměny, první tři nejrychlejší jezdci v jednotlivých kategoriích dostanou navíc dárek za svůj výkon. Od roku 2013 se do jízdy zručnosti mohou zapojit také rodiče, a to jízdou s kočárky.  Od roku 2014 je součástí odpoledne také atletická dráha, kde si mohou děti pod vedením Alice Karbulkové vyzkoušet jednotlivé sportovní disciplíny. V roce 2015 jsme navázali spolupráci s dobrovolnými hasiči, kteří dětem zpříjemňují čekání na výsledky ukázkou hasičské techniky.
Od roku 2018 pořádáme závody v lesoparku Kbely.

Rozloučení se školním rokem pořádáme od roku 2013 v Lidovém domě, v  KRC CoByDup a okolních prostorách
Zábavné odpoledne má navodit atmosféru prázdnin. Formou testů a úkolů se nejen děti, ale i rodiče dozvídají zajímavé informace o Kbelích a zároveň se podle vybraného tématu zaměřujeme na další zajímavosti. Součástí dne je divadlo, atrakce, diskotéka a opékání buřtů.

V roce 2013 se konalo Rozloučení se školním rokem jako součást dne otevřených dveří. Formou stopované jsme seznamovali účastníky s důležitými milníky Kbel a představili jsme jim činnost našeho centra. Den byl zakončen opékáním buřtů za doprovodu kytary. První akce se konala bez podpory hl. m. Prahy.
V roce 2014 se akce konala již za podpory hl. m. Prahy a pro děti byl připraven bohatý program ve formě divadla, her, dílničky a zábavných atrakcí. V roce 2015 jsme se zapojili do kampaně Chraňme naše děti a zaměřili jsme se na téma Bezpečné prázdniny. V rámci bohatého programu děti plnily úkoly, které byly zaměřeny na jejich bezpečnost, a to především jako účastníků silničního provozu. Další úkoly mohly plnit na stanovištích dobrovolných hasičů Kbely, Policie ČR a zdravotníků, zasoutěžit si mohly i o krásné ceny (helmy, koloběžku atd.) od Kooperativy.

V roce 2019 jsme akci uspořádali na zahradě ZŠ Kbely ve spolupráci se SRPŠ a ZŠ Kbely

Drakiádu pořádáme od roku 2012 v lesoparku Letňany
Pro děti a mládež jsou připraveny dračí soutěže a úkoly, za jejichž splnění dostávají drobnou odměnu. Součástí programu je hledání dračího vejce, které v sobě skrývá klíč od nebe. Po nalezení klíče děti odemykají nebe společnou básničkou, kterou se děti naučí, aby draci mohli vzlétnout. Na závěr dne se předávají ceny v soutěžních kategoriích.

Vyřezávání dýní s lampionovým průvodem pořádáme od roku 2012 v Centrálním parku Kbely
Oddychové a zábavné odpoledne je pro všechny generace. Kromě vyřezávání dýní za dohledu zkušených „řezačů“ jsou pro návštěvníky připraveny po celém parku úkoly a soutěže, za které dostanou drobné odměny. Součástí dne je animační program, divadélko a hudební doprovodný program. Před samotným lampionovým průvodem za strašidélky probíhá vyhlášení nejhezčí a nejoriginálnější masky a dýně. Během odpoledne si návštěvníci mohou opékat buřty.
Do roku 2012 byla tato akce rozdělena na dvě, a to na pohádkový les a vyřezávání dýní.

Mikulášskou nadílku pro nejmenší v Lidovém domě Kbely pořádáme od roku 2012
Do roku 2013 se nadílka konala v Základní škole Kbely. Pro velký zájem jsme akci přesunuli, z kapacitních důvodů, do Lidového domu. Pro děti je vždy připravené dvouhodinové pásmo obsahující hranou pohádku, vánoční písničky v podání dětského sboru či jiné aktivity, které navodí tu správnou atmosféru. Během programu přijde Mikuláš se svými pomocníky a rozdá dětem, za básničku, kterou se během programu společně naučily, nadílku.

Zimní a jarní bazárek pořádáme od roku 2012
Do března roku 2013 bazárky probíhaly přímo v centru. Pro velký zájem byly od podzimu téhož roku přesunuty do Lidového domu. Rodiče mohou prodat nebo nakoupit oblečení, obuv a jiné potřeby pro děti, a to za velice příjemné ceny.

Focení rodin s dětmi v KRC CoByDup pořádáme od roku 2012
Focení probíhá v listopadu. Součástí balíčků bývají nejen digitální, ale také tištěné fotografie. Spolupracujeme s fotografkou Zorkou. Ta bude mít s sebou rekvizity, návštěvníci si ale mohou přinést i své vlastní. Doba focení je 30 minut.

AKCE, NA KTERÝCH SE SPOLUPODÍLÍME

Den dětí
Celodenní akce, kterou pořádá MČ Praha 19 v Centrálním parku Kbely.
Na akci spolupracujeme od roku 2012. Většinou se odehrává koncem května a je vždy tematicky laděna. Pro děti jsou připravena stanoviště se soutěžemi, které jsou zaměřeny na dané téma. V amfiteátru se odehrává hudební program s divadelním vystoupením a mluveným slovem. KRC CoByDup zajišťuje během dne jedno stanoviště.

Kbelská 10
Pořádá škola Palestra. Centrum v roce 2013, 2014 a 2015 zabezpečovalo hlídání dětí a spolupodílelo se na programu pro děti.

Pohádkový les
Pořádá MČ Praha 19, členky KRC CoByDup zajištují stanoviště pro děti (první stanoviště v roce 2015)

Fotografie z většiny akcí naleznete na webu rajče.cz  nebo na facebookové stránce.