Historie

Spolek CoByDup je nezisková, nezávislá, dobrovolná organizace, která vznikla v roce 2009 jako spontánní iniciativa kbelských maminek na mateřské/rodičovské dovolené. Naším hlavním cílem bylo vybudovat a provozovat mateřské centrum v městské části Praha 19 – Kbely.

2018

 

2017

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
  Uspořádání Charitativního koncertu pro Kačenku 10. 6. 2016 s výtěžkem 31 100,- Kč  + 10 000 Kč od sponzora.
  Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy
  Rekonstrukce prostor KRC CoByDup 8/2017 (zvětšení zázemí šatny)
  Získání přilehlé tělocvičny do pronájmu od MČ Praha 19 od 9/2017

2016

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
  Uspořádání Charitativního koncertu pro Kačenku 11. 6. 2016 s výtěžkem 31 762,- Kč  + 11 500 Kč od sponzora.
  Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2015

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
  Změna stanov a změna sdužení na spolek
  Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2014

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
 • Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2013

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
 • Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2012

 • Celý rok - realizaci projektu rodinné poradny "Co dělat, když...?" za podpory MPSV ČR
 • Celý rok - realizace projektu "Společensko-kulturní akce pro veřejnost ve Kbelích" za podpory hl. m. Prahy

2011

 • Celý rok - realizaci projektu "Ve Kbelích jsme doma!" za podpory MPSV ČR a MČ Praha 19
 • 5. 3. - první Kbelský MASOPUST
 • 28. 7. - změna názvu na Kulturní a rodinné centrum CoByDup o.s., změna stanov a sídla sdružení

2010

 • Říjen - přijetí do Sítě mateřských center o.s.
 • 11. 9. - slavnostní otevření MC CoByDup
 • Červen až srpen - rekonstrukce prostor Mateřského centra svépomocí 
 • Duben - podpis nájemní smlouvy s MČ Praha 19 na budoucí prostory Mateřského Centra CoByDup

2009

 • Září - organizace prvního kroužku pro rodiče s dětmi Cvičení na ZŠ s Alicí
 • 12. 6. - registrace stanov CoByDup o.s. na MV ČR
 • 4. 4. - první akce pro veřejnost Velikonoční jarmark, CoByDup se zúčastnilo jako spoluorganizátor 
 • Květen - začátek jednání s MČ Praha 19 o pronájmu vhodných prostor
 • Únor - vznik názvu CoByDup a loga "ježka"
 • Leden - založení internetových stránek www.mamakbely.cz

2008

 • Vznik myšlenky občanského sdružení, které by provozovalo mateřské centrum ve Kbelích