Rodiče s dětmi

Cílem kroužků je probudit v dětech zájem o hudbu, rozvíjet jejich psychomotorické dovednosti, tvořivost,pohybové schopnosti, učit je samostatnosti, motivovat je k dalšímu rozvoji, ale především jim pomoci začlenit se do kolektivu. Nabízíme kroužky pro děti již od 4 měsíců.
 

Zápisy na rok 2023/2024 začínají od 1. 7. 2023
 Registrace na centrum@krc-cobydup.cz

- do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo kurzu a jméno a příjmení dítěte/rezervované osoby
- v případě volné kapacity můžete všechny kurzy začít navštěvovat kdykoliv v průběhu roku, cena Vám bude přepočítána
- v některých kroužcích nabízíme možnost jednorázového vstupu za děti, kteří jsou registrované, ale nemohou se z nějakého důvodu hodiny zúčastnit (nutné zavolat ohledně místa pro rezervaci na tel.: 775 904 976)

Ježkův Montessori klubíček aneb "pomoz mi, ať to dokážu sám"

Náplň Ježkova Montessori klubíčku je zaměřena na rozvoj praktického života, částečně senzomotorického vývoje dětí a na jejich senzitivní období. V rámci Klubíčku má rodič s dítětem čas věnovat se jeden druhému. Pro děti jsou připraveny pomůcky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky, senzomotoriky, koordinace, sebeobsluhy, tříbení smyslů, vůle, odpovědnosti a pro nácvik praktických dovedností.
Pedagogika Marie Montessori vychází z potřeb malého dítěte - jeho vnitřní motivace. Plně respektuje vývojová období dítěte. Učí ho rozvíjet jeho přirozené schopnosti a smyslové vnímání. Rozvíjí jeho samostatnost a důvěru ve svou osobu, dále rozvíjí jemnou motoriku, psycho-motoriku a zrakové, prostorové a estetické vnímání.

Kdy a kde: každé úterý a pátek 
Vhodné pro: děti od 2 do 3,5 let

Čas út: 9:30 - 11:00 hod.
Cena za kurz: 2 310 Kč
I. pololetí 3. 10. 2023 do 16. 1. 2024, 14 lekcí + 1 ukázková lekce zdarma - 3. 10. 2023
Lekce se nekoná 26. 12. 2023


Čas pá: 9:30 - 11:00 hod. 
Cena za kurz: 2 310 Kč
I. pololetí 6. 10. 2023 do 9. 2. 2024, 14 lekcí + 1 ukázková lekce zdarma - 3. 10. 2023 
Lekce se nekoná 27. 10., 17. 11., 22. 12. a 29. 12. 2023

Výuka: s rodiči
Lektorka: Iveta Piková
Počet dětí v kurzu: 5 - 8
Délka lekce: 90 minut

Hudební KNOFLÍK

Koncept postavený na českých tradicích, literatuře, skladbách a básních. Děti se v programech hravou a tvořivou formou seznámí, s ohledem na věk, schopnosti a dovednosti s hudebními žánry, styly, hudebními nástroji a hudební teorií. Při výuce jsou využívány Orffovy nástroje, boomwhakery a nástroje, které si děti samy vytvoří. Výuka u dětí rozvíjí psychomotoriku, sluchovou analýzu a syntézu, jemnou a hrubou motoriku, sociální vazby a komunikaci. Součástí hodin jsou logopedické, sluchové, tvořivé, poznávací a pohybové hry. V hodinách má své místo i poslechová část s dramatizací i bez. Každá hodina má jasně danou strukturu a metodiku. v případě zájmu o podrobnější informace, ať se obrací na adresu: info@hudebniknoflik.cz

Kdy a kde: každé pondělí v tělocvičně a středu v hernách v KRC CoByDup
Výuka: s rodiči
Počet dětí v kurzu: 7 - 12
Délka lekce: 45 minut
Vhodné pro: děti od 10 měsíců do 5,5 roku

V pondělí:
Lektorka: Marcela Tůmová
Žlutý knoflík Janáčci I.
Čas:
9:00 - 9:45
- pro děti od 10 do 18 měsíců
Žlutý knoflík Janáčci II.

Čas: 10:00 - 10:45
- pro děti od 1,5 - 2,5 roku
Červený knoflík Hudečci I.
Čas:: 11:00 - 11:45
- pro děti od 2,5 - 3,5 roku
Cena za jednotlivé kurzy: 2 890 Kč
+ tiskové materiály k hodinám na 1. lekci - 300 Kč
I. pololetí 18. 9. 2023 do 22. 1. 2024, 17 lekcí + 1 ukázková zdarma (lekce se nekoná 25.12. a 1.1.2023)

Cvičení MIMI Klub

Jedná se o cvičení rodičů s dětmi. Za doprovodu různých říkaček a písniček se děti s pomocí rodičů protáhnou, zacvičíme si na velkých gymnastických míčích nebo na velkých overballech. Doba aktivního cvičení je 20-30 min. s ohledem na věk a momentální kondici dětí. Je možné cvičení rozšířit i o cviky na posílení a protažení pro rodiče. Další část lekce je věnována informacím o správné manipulaci s dětmi, zdravé výživě, používání látkových plen a podobně.

Kdy a kde: každou středu v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 11:00 - 12:00
Vhodné pro: děti od 4 měsíců do začátku lezení
Výuka: s rodiči
Lektorka: Lenka Kadlecová
Počet dětí v kurzu: 4 - 10
Délka lekce: 60 minut
Cena za kurz: 750 Kč/5 vstupů, samostatný vstup 170 Kč
I. pololetí 13. 9. 2023 do 17. 1. 2024 (13. 9. ukázková lekce zdarma)
Lekce se nekoná  27. 12. 2023

BATOLE klub a cvičení batolat

Děti se s pomocí rodičů protáhnou a rozhýbají za doprovodu různých známých říkadel a písniček. Ke cvičení používáme overbally, velké gymnastické míče, malé míčky nebo kroužky, obruče, tunely atd. Doba aktivního cvičení je cca 30-40 min. s ohledem na aktuální věk a kondici dětí. Cvičení je zakončeno společným tanečkem či písničkou s jednoduchými hudebními nástroji. Závěr lekce je věnován typům a doporučením ohledně správné podpory rozvoje dětí, zdravé výživy nebo správného výběru obuvi pro děti.

Kdy a kde: každou středu v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 9:00 - 10:30
Vhodné pro: děti od začátku lezení do 1, 5 roku
Výuka: s rodiči
Lektorky: Lenka Kadlecová
Počet dětí v kurzu: 15
Délka lekce: 90 minut
Cena za kurz: 750 Kč/5 vstupů, samostatný vstup 170 Kč
I. pololetí 13. 9. 2023 do 17. 1. 2024 (13. 9. ukázková lekce zdarma)
Lekce se nekoná  27. 12. 2023

Cvičení pro děti

Kurzy Cvičení pro děti podporují aktivní přirozený pohyb a významně podporují psychomotorický vývoj dětí, zlepšují jejich pohybovou koordinaci, hrubou a jemnou motoriku a prohlubují citovou vazbu mezi dítětem a rodičem. Cvičení přináší radost z pohybu a dobrou náladu! Kurzy jsou rozděleny podle dovedností (věku) dítěte.
Více informaci Cvičení v Sokole

Kdy a kde: každý čtvrtek v tělocvičně Sokola
Vhodné pro: děti od 1,5 roku do 3,5 roku

Cvičení Sokol I.: 9:00 - 9:45
- pro děti od 1,5 - 2,5 let
Cvičení Sokol II.: 10:00 - 10:45
- pro děti od 2 - 3,5 let

Výuka: s rodiči
Lektorky: Lenka Kadlecová
Počet dětí v kurzu: 7 - 15
Délka lekce: 45 minut
Cena za kurz: 2 100 Kč, samostatný vstup 160 Kč (na samostatný vstup - den předem nutné nahlásit účast)
I. pololetí 14. 9. 2023 do 18. 1. 2024, 15 lekcí + 1 ukázková lekce zdarma - 14. 10. 2023 
Lekce se nekoná 28. 9., 26. 10. a 28. 12. 2023

Cvičení Sokol III. v úterý: 9:00 - 9:45
- pro děti od 1,5 - 2,5 let

Výuka: s rodiči
Lektorky: Barbora Staňková
Počet dětí v kurzu: 7 - 15
Délka lekce: 45 minut
Cena kurzu: 2 380 Kč/samostatný vstup 160 Kč (na samostatný vstup - den předem nutné nahlásit účast)
I. pololetí 12. 9. 2023 do 16. 1. 2024, 17 lekcí + 1 ukázková lekce zdarma - 14. 10. 2023 
Lekce se nekoná 26. 12. 2023