Rodiče s dětmi

Cílem kroužků je probudit v dětech zájem o hudbu, rozvíjet jejich psychomotorické dovednosti, tvořivost, pohybové schopnosti, učit je samostatnosti, motivovat je k dalšímu rozvoji, ale především jim pomoci začlenit se do kolektivu. Nabízíme kroužky pro děti již od 4 měsíců.
 

Zápisy na I. pololetí 2024/2025 začínají od 24. června 2024
 Registrace na centrum@krc-cobydup.cz

- do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo kurzu a jméno a příjmení dítěte/rezervované osoby
- v případě volné kapacity můžete všechny kurzy začít navštěvovat kdykoliv v průběhu roku, cena Vám bude přepočítána
- v některých kroužcích nabízíme možnost jednorázového vstupu za děti, kteří jsou registrované, ale nemohou se z nějakého důvodu hodiny zúčastnit (nutné zavolat ohledně místa pro rezervaci na tel.: 775 904 976)

Baby ateliér

BABY ATELIER jsou kreativní výtvarné dílničky pro děti v doprovodu rodičů, nebo prarodičů. V rámci zábavného tvoření má rodič s dítětem čas věnovat se jeden druhému. Každá lekce je tematicky zaměřená.
Průběh se skládá ze tří částí:

První část řízený program - zábavné hry s říkankami a písničkami – vážící se vždy k danému tématu

  • Ve druhé části budou děti s rodiči kreativně tvořit.
  • Třetí částí je volná herna, kde si mohou děti volně pohrát s hračkami, které máme u nás v CoByDupu k dispozici

Kdy a kde: každé pondělí a čtvrtek
Vhodné pro: děti od 1,5 do 3,5 let
Výuka: s rodiči
Lektorka: Iveta Piková
Počet dětí v kurzu: 5 - 8
Délka lekce: 90 minut

Čas po: 16:15 - 17:40 hod.
Cena za kurz: 1 650 Kč/10 vstupů, samostatný vstup 180 Kč
I. pololetí od 9. 9. 2024  (lekce se nekoná 28. 10., 23. 12. a 30. 12. 2024)

Čas čt: 9:30 - 11:00 hod.
Cena za kurz: 
1 650 Kč/10 vstupů, samostatný vstup 180 Kč
I. pololetí od 12. 9. 2024 (lekce se nekoná 26. 12. 2024 a 2. 1. 2025)

Pohybové hrátky pro rodiče s dětmi

Kurzy Cvičení pro děti podporují aktivní přirozený pohyb a významně podporují psychomotorický vývoj dětí, zlepšují jejich pohybovou koordinaci, hrubou a jemnou motoriku a prohlubují citovou vazbu mezi dítětem a rodičem. Cvičení přináší radost z pohybu a dobrou náladu!

Kdy a kde: 
každou středu
Vhodné pro: děti od 2 do 3,5 let
Výuka: s rodiči
Lektorka: Iveta Piková
Počet dětí v kurzu: 5 - 8
Délka lekce: 45 minut
Čas po: 16:15 - 17:00 hod.
Cena za kurz: 2 805 Kč, samostatný vstup 180 Kč
I. pololetí od 11. 9. 2024 do 22. 1. 2025, 17 lekcí + 1 ukázková zdarma 11. 9. 2024 (lekce se nekoná 30. 10., 25. 12. 2024 a 1. 1. 2025)

Ježkův Montessori klubíček aneb "pomoz mi, ať to dokážu sám"

Náplň Ježkova Montessori klubíčku je zaměřena na rozvoj praktického života, částečně senzomotorického vývoje dětí a na jejich senzitivní období. V rámci Klubíčku má rodič s dítětem čas věnovat se jeden druhému. Pro děti jsou připraveny pomůcky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky, senzomotoriky, koordinace, sebeobsluhy, tříbení smyslů, vůle, odpovědnosti a pro nácvik praktických dovedností.
Pedagogika Marie Montessori vychází z potřeb malého dítěte - jeho vnitřní motivace. Plně respektuje vývojová období dítěte. Učí ho rozvíjet jeho přirozené schopnosti a smyslové vnímání. Rozvíjí jeho samostatnost a důvěru ve svou osobu, dále rozvíjí jemnou motoriku, psycho-motoriku a zrakové, prostorové a estetické vnímání.

Kdy a kde: každé úterý a pátek 
Vhodné pro: děti od 2 do 3,5 let
Výuka: s rodiči
Lektorka: Iveta Piková
Počet dětí v kurzu: 5 - 8
Délka lekce: 90 minut

Čas út: 9:30 - 11:00 hod.
Cena za kurz: 2 520 Kč
I. pololetí od 17. 9. 2024 do 14. 1. 2025, 14 lekcí + 1 ukázková lekce zdarma 17. 9. 2024  (lekce se nekoná 29. 10., 24. 12. a 31. 12. 2024)
II. pololetí od 20. 2. 2024 do 4. 6. 2024, 15 lekcí (lekce se nekoná 12. 3. 2024)


Čas pá: 9:30 - 11:00 hod. 
Cena za kurz: 2 520 Kč
I. pololetí od 20. 9. 2024 do 10. 1. 2025, 14 lekcí + 1 ukázková lekce zdarma 20. 9. 2024  (lekce se nekoná 27. 12. 2024 a 3. 1. 2025) 
II. pololetí od 20. 2. 2024 do 4. 6. 2024, 15 lekcí (lekce se nekoná 15. 3. a 29. 3. 2024)


Hudební KNOFLÍK

Koncept postavený na českých tradicích, literatuře, skladbách a básních. Děti se v programech hravou a tvořivou formou seznámí, s ohledem na věk, schopnosti a dovednosti s hudebními žánry, styly, hudebními nástroji a hudební teorií. Při výuce jsou využívány Orffovy nástroje, boomwhakery a nástroje, které si děti samy vytvoří. Výuka u dětí rozvíjí psychomotoriku, sluchovou analýzu a syntézu, jemnou a hrubou motoriku, sociální vazby a komunikaci. Součástí hodin jsou logopedické, sluchové, tvořivé, poznávací a pohybové hry. V hodinách má své místo i poslechová část s dramatizací i bez. Každá hodina má jasně danou strukturu a metodiku. v případě zájmu o podrobnější informace, ať se obrací na adresu: info@hudebniknoflik.cz

Kdy a kde: každé pondělí v tělocvičně KRC CoByDup
Výuka: s rodiči
Počet dětí v kurzu: 7 - 12
Délka lekce: 45 minut
Vhodné pro: děti od 10 měsíců do 5,5 roku

V pondělí:
Lektorka: Marcela Tůmová
Žlutý knoflík Janáčci I
Čas: 9:00 - 9:45
Pro děti od 10 - 18 měsíců
Žlutý knoflík Janáčci II.
Čas: 10:00 - 10:45
- pro děti od 1,5 - 2,5 roku
Červený knoflík Hudečci I.
Čas:: 11:00 - 11:45
- pro děti od 2,5 - 3,5 roku
Cena za jednotlivé kurzy: 2 890 Kč
+ tiskové materiály k hodinám na 1. lekci - 300 Kč
I. pololetí od 9. 9. 2024 do 27. 1. 2025, 17 lekcí + 1 ukázková lekce zdarma 9. 9. 2024  (lekce se nekoná 28. 10., 23. 12. a 30. 12. 2024)
II. pololetí od 26. 2. 2024 do 17. 6. 2024, 16 lekcí (lekce se nekoná 1. 4. 2024)

Cvičení MIMI Klub

Jedná se o cvičení rodičů s dětmi. Za doprovodu různých říkaček a písniček se děti s pomocí rodičů protáhnou, zacvičíme si na velkých gymnastických míčích nebo na velkých overballech. Doba aktivního cvičení je 20-30 min. s ohledem na věk a momentální kondici dětí. Je možné cvičení rozšířit i o cviky na posílení a protažení pro rodiče. Další část lekce je věnována informacím o správné manipulaci s dětmi, zdravé výživě, používání látkových plen a podobně.

Kdy a kde: každou středu v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 11:00 - 12:00
Vhodné pro: děti od 4 měsíců do začátku lezení
Výuka: s rodiči
Lektorka: Lenka Kadlecová
Počet dětí v kurzu: 4 - 10
Délka lekce: 60 minut
Cena za kurz: 800 Kč/5 vstupů, samostatný vstup 180 Kč
I. pololetí od 11. 9. 2024 do 29. 1. 2025,  1 ukázková lekce zdarma 11. 9. 2024  (lekce se nekoná 30. 10., 25. 12. a 1. 1. 2025)
II. pololetí od 24. 1. 2024 do 26. 6. 2024 (lekce se nekoná 14. 2., 1. 5. a 8. 5. 2024)

BATOLE klub a cvičení batolat

Děti se s pomocí rodičů protáhnou a rozhýbají za doprovodu různých známých říkadel a písniček. Ke cvičení používáme overbally, velké gymnastické míče, malé míčky nebo kroužky, obruče, tunely atd. Doba aktivního cvičení je cca 30-40 min. s ohledem na aktuální věk a kondici dětí. Cvičení je zakončeno společným tanečkem či písničkou s jednoduchými hudebními nástroji. Závěr lekce je věnován typům a doporučením ohledně správné podpory rozvoje dětí, zdravé výživy nebo správného výběru obuvi pro děti.

Kdy a kde: každou středu v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 9:00 - 10:30
Vhodné pro: děti od začátku lezení do 1, 5 roku
Výuka: s rodiči
Lektorky: Lenka Kadlecová
Počet dětí v kurzu: 15
Délka lekce: 90 minut
Cena za kurz: 800 Kč/5 vstupů, samostatný vstup 180 Kč
I. pololetí od 11. 9. 2024 do 29. 1. 2025,  1 ukázková lekce zdarma 11. 9. 2024  (lekce se nekoná 30. 10., 25. 12. a 1. 1. 2025)
II. pololetí od 24. 1. 2024 do 26. 6. 2024 (lekce se nekoná 14. 2., 1. 5. a 8. 5. 2024)

Cvičení pro děti

Kurzy Cvičení pro děti podporují aktivní přirozený pohyb a významně podporují psychomotorický vývoj dětí, zlepšují jejich pohybovou koordinaci, hrubou a jemnou motoriku a prohlubují citovou vazbu mezi dítětem a rodičem. Cvičení přináší radost z pohybu a dobrou náladu! Kurzy jsou rozděleny podle dovedností (věku) dítěte.
Více informaci Cvičení v Sokole

Kdy a kde: každý čtvrtek v tělocvičně Sokola
Vhodné pro: děti od 1,5 roku do 3,5 roku

Cvičení Sokol I.:
Čas: 9:00 - 9:45
Vhodné pro děti: 1,5 - 2,5 let
Cvičení Sokol II.:
Čas:
10:00 - 10:45
Vhodné pro děti: 2 - 3,5 let

Výuka: s rodiči
Lektorky: Lenka Kadlecová
Počet dětí v kurzu: 7 - 15
Délka lekce: 45 minut
Cena za kurz: 2 970 Kč, samostatný vstup 180 Kč (na samostatný vstup - den předem nutné nahlásit účast)
I. pololetí od 12. 9. 2024 do 30. 1. 2025,  1 ukázková lekce zdarma 12. 9. 2024  (lekce se nekoná 26. 12. 2024 a 2. 1. 2025)

II. pololetí od 1. 2. 2024 do 20. 6. 2024 (lekce se nekoná 15. 2. a 28. 3. 2024)