Děti bez doprovodu

Zápisy na rok 2023/2024 začínají od 1. 7. 2023
Pro děti jsou kroužky přizpůsobeny věku a jsou vedeny profesionálními lektory.
Kontakt na rezervaci kurzů: centrum@krc-cobydup.cz (do předmětu uveďte název kroužku a jméno a příjmení dítěte)

Sportovní pohybové hry pro předškoláky

Je určen pro děti předškolního věku od 3 do 5 let, je alternativou Atletického klubu a vzniká jako plynulá návaznost na cobydupácké kurzy cvičení rodičů s dětmi v sokolovně. Cílem lekcí je rozvíjet pestrou hravou formou základní pohybové dovednosti (běh, skok, hod) a pohybové schopnosti, zejména rychlost a obratnost. Kurzy absolvují děti bez rodičů.


Kdy a kde: každou středu v tělocvičně KRC CoByDup
Vhodné pro: děti od 3 do 5 let/15:00 do 16:00 hod.
Výuka: bez rodičů
Lektorka: Iveta Piková
Cena za kurz: 2 380 Kč
I. pololetí 13. 9. 2023 do 17. 1. 2024 (13. 9. ukázková lekce zdarma)
Lekce se nekoná 27. 12. 2023

Taneční kurz MINIDANCE

Kurz MINI DANCE - ZÁKLADY STEPU je taneční a pohybová průprava pro naše nejmenší děti ve věku 3 – 6 let. Jedná se o pohybovou výchovu s elementy baletu A PRVNÍMI STEPAŘSKÝMI KROKY. Děti se učí správnému tanečnímu postoji, posilují všechny svalové partie a zábavným způsobem získávají základní taneční pohyby.  Lektorka využívá spojení hry a tanečků. U dětí se snažíme vytvořit vztah k hudbě, estetice tance a lásce k pohybu. Kurzy jsou vhodné pro děti od 3 let, pokud jsou děti schopné samostatně bez přítomnosti rodičů vnímat průběh lekce.  Vhodné oblečení:  Na tancování stačí oblečení, ve kterém se děti cítí dobře (tepláky, tričko, legíny, sukýnka, trikot a jiné) Na středeční lekce se základy stepu si můžete stepařské botičky vyzkoušet a zakoupit od paní lektorky - po dohodě - a to jak nové, tak bazarové. 

MINI DANCE I. 
Kdy a kde: každé pondělí v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 16:40 - 17:30
Vhodné pro: děti od 3 do 6 let
Výuka: bez rodičů
Lektorka: Zuzana Němcová 
Počet dětí v kurzu: 5-15
Délka lekce: 50 minut
Cena za období kurzu: 2 400 Kč
I. pololetí 11. 9. 2023 do 15. 1. 2024 (11. 9. ukázková lekce zdarma)
Lekce se nekoná 25. 12. 2023 a 1. 1. 2024

MINI DANCE - základy stepu
Kdy a kde:
 každou středu v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 16:40 - 17:30
Vhodné pro: děti od 3 do 6 let
Výuka: bez rodičů
Lektorka: Zuzana Němcová 
Počet dětí v kurzu: 5-15
Délka lekce: 50 minut
Cena za období kurzu: 2 400 Kč
I. pololetí 13. 9. 2023 do 17. 1. 2024, 16 lekcí + 1 lekce 13. 9. ukázková zdarma
Lekce se nekoná 27. 9. a 27.12.2023

Taneční kurz Dance MIX

Kurz DANCE MIX je taneční kurz pro děti od 6 - 9 let. Pohybová a taneční výchova vychází ze základní metodiky baletu, jazzu,  moderny a STEPU - vše zábavnou formou. V hodinách lektorka využívá především současnou moderní hudbu, ale často i swingovou, jazzovou a muzikálovou. Děti trénují techniku stepu, nové kroky, věnují se také rytmickým prvkům. Cílem lekce je společná choreografie. Vhodné oblečení:  Na tancování stačí oblečení, ve kterém se děti cítí dobře (tepláky, tričko, legíny, sukýnka, trikot a jiné). Na středeční lekce se základy stepu si můžete stepařské botičky vyzkoušet a zakoupit od paní lektorky - po dohodě - a to jak nové, tak bazarové. 

DANCE MIX se základy stepu
Kdy a kde: každé pondělí v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 17:40 - 18:40
Vhodné pro: děti od 6 do 9let
Výuka: bez rodičů
Lektorka: Zuzana Němcová
Počet dětí v kurzu: 5-15
Délka lekce: 60 minut
Cena za kurz: 2 560 Kč
I. pololetí 13. 9. 2023 do 17. 1. 2024, 16 lekcí + 1 lekce 13. 9. ukázková zdarma
Lekce se nekoná 25. 12. 2023 a 1. 1. 2024

Atletický klub CoByDup

Je určen pro děti školkového věku od 3 do 7 let a vzniká jako plynulá návaznost na cobydupácké kurzy cvičení rodičů s dětmi v sokolovně. Cílem lekcí je rozvíjet pestrou hravou formou základní pohybové dovednosti (běh, skok, hod) a pohybové schopnosti, zejména rychlost a obratnost. Kurzy absolvují děti bez rodičů. V případě hezkého počasí - možnost cvičení na venkovních hřištích Sokola Kbely.  Více informací o kroužku, rezervaci a omluvách naleznete Cvičení v Sokole

Vhodné pro: děti od 3 do 7 let
Kdy a kde: každé pondělí, čtvrtek a pátek v Sokole Kbely
Výuka: bez rodičů
Lektorka: Lenka Kadlecová 
Počet dětí v kurzu: 8 - 15
Délka lekce: 60 minut

 Čas (po): 15:30 - 16:30 hod.
- pro děti od 3 - 4 let
Cena za období kurzu: 2 520 Kč, samostatné vstupné 160 Kč
I. pololetí 11. 9. 2023 do 15. 1. 2024 
Lekce se nekoná 25. 12. 2023 a 1. 1. 2024

Čas (čt): 15:00 - 16:00 hod.
- pro děti ve věku od 5 - 7 let
Cena za období kurz: 2 240 Kč, samostatné vstupné 160 Kč
I. pololetí 14. 9. 2023 do 18. 1. 2024 
Lekce se nekoná 28.9., 26.10. a 28.12.2023

Čas (pá): 15:00 - 16:00 hod.

- pro děti od 3 do 7 let
Cena za období kurzu: 1 960 Kč, samostatné vstupné 160 Kč
I. pololetí 15. 9. 2023 do 26. 1. 2024 
Lekce se nekoná 29.9., 27.10., 17.11. a 29.12. 2023 

NÁHRADNÍCI - vstupné se platí předplacenou kartou náhradníka, ze které budou jednotlivé lekce odškrtávány. Karta je vždy na  5 lekcí - s platností na jednotlivé pololetí. Cena karty Kč 700,-. Karta se platí buď převodem na účet,nebo v hotovosti na recepci KRC CoByDup. Po vyčerpání karty je možno zakoupit kartu další.  Místo na lekci si musíte předem rezervovat, buď emailem na adrese centrum@krc-cobydup.cz, nebo SMS na mobile 775 904 976. V případě nemoci prosíme o včasné zrušení rezervace (nejpozději 1 pracovní den předem), aby Vaše uvolněné místo mohl případně využít někdo jiný.
OMLUVY / REZERVACE JEDNORÁZOVÝCH VSTUPŮ:emailem: centrum@krc-cobydup.cz, SMS na mob. čísle: 775 904 976

Výtvarka a keramika pro předškolní děti

Při výtvarce se děti potkají s různými výtvarnými technikami, materiály a pomůckami. Procvičí jemnou motoriku, nechají promluvit svou fantazii. Vyzkouší si samostatnou i společnou práci. Hotové dílko není to nejdůležitější, hlavní je proces tvoření. Témata jednotlivých hodin budou tématicky přizpůsobeny ročním obdobím, svátkům... a případně přáním malých výtvarníků:)
Keramika je název pro dětskou keramickou dílnu. Svět kouzel a pohádek bude dlouhodobým tématem. Cílem je podporovat tvořivost dětí při práci s hlínou, motivace k samostatné tvořivé práci a díky tomu rozvoj schopností dítěte. Více informací Výtvarka/keramika.

Kdy a kde: každý čtvrtek v KRC CoByDup
Čas: 16:15- 17:15 hod. 
Vhodné pro: děti od 3 do 6 let
Výuka: bez rodičů
Lektorky: Iveta Piková, Barbora Zapletalová
Počet dětí v kurzu: 6 - 12
Délka lekce: 60 minut
Cena za období kurzu: 2 400 Kč, samostatné vstupné 180,- Kč (v ceně je započítán materiál a odnosné)
I. pololetí 14. 9. 2023 do 18. 1. 2024 (14. 9. ukázková lekce zdarma)
Lekce se nekoná 28.9., 26.10. a 28. 12. 2023

Pohádková angličtina

S loutkami a jinými pomůckami si zahrajeme například pohádky O třech prasátkách, O Ošklivém káčátku, O červené karkulce. Naučíme se spoustu písniček, zahrajeme si hry, něco namalujeme nebo vytvoříme. Děti se naučí nejen slovíčka z okruhů dům, zvířata, barvy, počítání, jídla a další, ale budou umět použít v jednoduchých větách. U všeho nás bude provázet kašpárek Paul. Nepoužíváme učebnice, ale různé materiály, jako jsou dětské pohádkové anglické knížky, básničky, písničky a hry. Aktivity se velmi často střídají k udržení dětské pozornosti. Celá hodina probíhá pouze v anglickém jazyce. Cílem získat pozitivní vztah k cizímu jazyku, zájem v učení pokračovat a přitom se bavit.
S sebou na hodinu: pastelky, lepidlo a sešit A4.

Kdy a kde: každé úterý v KRC CoByDup
Začátečníci:
Čas: 16:15 - 17:00
Vhodné pro:
 děti od 3 do 5 let
Výuka: bez rodičů
Lektorky: PhDr. Lucie Illová
Počet dětí v kurzu: 5-8
Délka lekce: 45 minut
Cena za kurz: 2 550 Kč
I. pololetí 12. 9. 2023 do 16. 1. 2024 (12. 9. ukázková lekce zdarma)
Lekce se nekoná 26. 12. 2023 

Muzikálové herectví

Muzikálové přípravka 
Muzikálová přípravka rozvíjí dramatické, pohybové, výtvarné a hudební dovednosti dětí najednou. Během lekcí muzikálové přípravky se děti naučí nové básničky a písničky, které budou pohybově doplňovat. Děti pracují během lekcí s metodickou knihou, kde jsou k dispozici jednotlivá témata. Do knihy během hodin děti doplňují a nalepují obrázky. Zároveň se připravují na vánoční a letní vystoupení pro rodiče.
 
MUZIKÁLOVÁ PŘÍPRAVKA
Kdy a kde: každé úterý v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: Út 15:40 - 16:25
Lektorka Karolína Moravcová
Počet dětí v kurzu: 5 - 10
Délka lekce: 60 minut
 
Cena kurzu: 2 680 Kč/pololetí
I. pololetí 19. 9. 2023 do 9. 1. 2024 (19. 9. ukázková lekce zdarma)
Lekce se nekoná 26. 12. 2023 
 
Muzikálové herectví 
Náplní kurzu je herecká, pěvecká a taneční průprava pod vedením zkušeného muzikálového profesionála. Vyvrcholením celého kurzu je muzikálové představení, které děti nacvičují celý rok, které premiéru a 3 reprízy během června v divadle Hybernia. Další reprízy proběhnou v sezoně 2024/2025. Zároveň děti hrají v rámci celého školního roku představení  nazkoušené v předchozím školním roce Annie jr. v divadle Hybernia. Během roku se děti účastní podzimních a jarních soustředění, vánočního a letního koncertu. Kurz je určen dětem 1-9 tříd základní školy (ve výjimečných případech předškolákům). V ceně kurzu je vyzvedávání dětí ze školní družiny ZŠ Kbely a přivedení na kurz. 

Kdy a kde:
 každé úterý v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 14:30-15:30
Vhodné pro: děti od 1 do 9. třídy
Výuka: bez rodičů
Lektor: Karolína Moravcová
Počet dětí v kurzu: 5 - 10
Délka lekce: 60 minut
Cena za kurz: 2 780 Kč/cena obsahuje kostýmy, kulisy atd.
I. pololetí 19. 9. 2023 do 9. 1. 2024 (19. 9. ukázková lekce zdarma)
Lekce se nekoná 26. 12. 2023 


 

Kontakt pro rezervaci, pokud není uvedeno jinak: centrum@krc-cobydup.cz

do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo kurzu a jméno a příjmení dítěte/rezervované osoby v případě volné kapacity můžete všechny kurzy začít navštěvovat kdykoliv v průběhu roku, cena Vám bude přepočítána v některých kroužcích nabízíme možnost jednorázového vstupu za děti, kteří jsou registrované, ale nemohou se z nějakého důvodu hodiny zúčastnit (nutné zavolat ohledně místa pro rezervaci na tel.: 775 904 976)