Děti bez doprovodu

Pro děti jsou kroužky přizpůsobeny věku a jsou vedeny profesionálními lektory. Kontakt na rezervaci kurzů: centrum@krc-cobydup.cz (do předmětu uveďte název kroužku a jméno a příjmení dítěte)

Sportovní pohybové hry pro předškoláky

Je určen pro děti předškolního věku od 3 do 5 let, je alternativou Atletického klubu a vzniká jako plynulá návaznost na cobydupácké kurzy cvičení rodičů s dětmi v sokolovně. Cílem lekcí je rozvíjet pestrou hravou formou základní pohybové dovednosti (běh, skok, hod) a pohybové schopnosti, zejména rychlost a obratnost. Kurzy absolvují děti bez rodičů.


Kdy a kde: každou středu v tělocvičně KRC CoByDup
Vhodné pro: děti od 3 do 5 let
Výuka: bez rodičů
Lektorka: Iveta Piková
Cena za jednotlivé období kurzu: 2 025 Kč
14. 9. ukázková hodina zdarma
I. pololetí  od 21. 9. 2022 do 18. 1. 2023, 15 lekcí + 1 ukázková zdarma (lekce se nekoná 28.9., 26.10. a 28.12.2022)

Taneční kurz MINIDANCE

Kurz MINI DANCE - ZÁKLADY STEPU je taneční a pohybová průprava pro naše nejmenší děti ve věku 3 – 6 let. Jedná se o pohybovou výchovu s elementy baletu A PRVNÍMI STEPAŘSKÝMI KROKY. Děti se učí správnému tanečnímu postoji, posilují všechny svalové partie a zábavným způsobem získávají základní taneční pohyby.  Lektorka využívá spojení hry a tanečků. U dětí se snažíme vytvořit vztah k hudbě, estetice tance a lásce k pohybu. Kurzy jsou vhodné pro děti od 3 let, pokud jsou děti schopné samostatně bez přítomnosti rodičů vnímat průběh lekce.  Vhodné oblečení:  Na tancování stačí oblečení, ve kterém se děti cítí dobře (tepláky, tričko, legíny, sukýnka, trikot a jiné) Na středeční lekce se základy stepu si můžete stepařské botičky vyzkoušet a zakoupit od paní lektorky - po dohodě - a to jak nové, tak bazarové. 

MINI DANCE I.
Kdy a kde: každé pondělí v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 16:40 - 17:30
Vhodné pro: děti od 3 do 6 let
Výuka: bez rodičů
Lektorka: Zuzana Němcová 
Počet dětí v kurzu: 5-15
Délka lekce: 50 minut
Cena za období kurzu: 2 400 Kč
12. 9. ukázková hodina zdarma
I. pololetí  od 19. 9. 2022 do 16. 1. 2023, 16 lekcí + 1 ukázková zdarma (lekce se nekoná 26.12.2022 a 2.1.2023)

MINI DANCE 
Kdy a kde:
 každou středu v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 16:50 - 17:30
Vhodné pro: děti od 3 do 6 let
Výuka: bez rodičů
Lektorka: Zuzana Němcová 
Počet dětí v kurzu: 5-15
Délka lekce: 50 minut
Cena za období kurzu: 2 250 Kč
14. 9. ukázková hodina zdarma
I. pololetí  od 21. 9. 2022 do 18. 1. 2023, 15 lekcí + 1 ukázková zdarma (lekce se nekoná 28.9., 26.10. a 28.12.2022)

Taneční kurz Dance MIX

Kurz DANCE MIX je taneční kurz pro děti od 6 - 9 let. Pohybová a taneční výchova vychází ze základní metodiky baletu, jazzu,  moderny a STEPU - vše zábavnou formou. V hodinách lektorka využívá především současnou moderní hudbu, ale často i swingovou, jazzovou a muzikálovou. Děti trénují techniku stepu, nové kroky, věnují se také rytmickým prvkům. Cílem lekce je společná choreografie. Vhodné oblečení:  Na tancování stačí oblečení, ve kterém se děti cítí dobře (tepláky, tričko, legíny, sukýnka, trikot a jiné). Na středeční lekce se základy stepu si můžete stepařské botičky vyzkoušet a zakoupit od paní lektorky - po dohodě - a to jak nové, tak bazarové. 

DANCE MIX se základy stepu
Kdy a kde: každé pondělí v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 17:40 - 18:40
Vhodné pro: děti od 6 do 9let
Výuka: bez rodičů
Lektorka: Zuzana Němcová
Počet dětí v kurzu: 5-15
Délka lekce: 60 minut
Cena za kurz: 2 560 Kč
12. 9. ukázková hodina zdarma
I. pololetí  od 19. 9. 2022 do 16. 1. 2023, 16 lekcí + 1 ukázková zdarma (lekce se nekoná 26.12.2022 a 2.1.2023)

 

Atletický klub CoByDup

Je určen pro děti školkového věku od 3 do 7 let a vzniká jako plynulá návanost na cobydupácké kurzy cvičení rodičů s dětmi v sokolovně. Cílem lekcí je rozvíjet pestrou hravou formou základní pohybové dovednosti (běh, skok, hod) a pohybové schopnosti, zejména rychlost a obratnost. Kurzy absolvují děti bez rodičů. V případě hezkého počasí - možnost cvičení na venkovních hřištích Sokola Kbely.  Více informací o kroužku, rezervaci a omluvách naleznete Cvičení v Sokole

Vhodné pro: děti od 3 do 7 let
Kdy a kde: každé pondělí, čtvrtek a pátek v Sokole Kbely
Výuka: bez rodičů
Lektorka: Alice Karbulková, Lenka Kadlecová 
Počet dětí v kurzu: 8 - 15
Délka lekce: 60 minut

 Čas (po): 15:30 - 16:30 hod.
- pro děti od 3 - 4 let
Cena za období kurzu: 2 295 Kč, samostatné vstupné 160 Kč
I. pololetí  od 12. 9. 2022 do 16. 1. 2023, 17 lekcí + 1 ukázková zdarma (lekce se nekoná 26.12.2022 a 2.1.2023)

Čas (čt): 15:00 - 16:00 hod.
- pro děti ve věku od 5 - 7 let
Cena za období kurz: 2 025 Kč, samostatné vstupné 160 Kč
II. pololetí 15.9.2022 do 19.1.2023, 15 lekcí (lekce se nekoná 27.10., 17.11., 22.12. a 29.12.2022)

Čas (pá): 15:00 - 16:00 hod.

- pro děti od 3 do 7 let
Cena za období kurzu: 2 160 Kč, samostatné vstupné 160 Kč
I. pololetí 16.9.2022 do 20.1.2023, 16 lekcí (lekce se nekoná 28.10., 23.12 a 30.12.2022)

NÁHRADNÍCI - vstupné se platí předplacenou kartou náhradníka, ze které budou jednotlivé lekce odškrtávány. Karta je vždy na  5 lekcí - s platností na jednotlivé pololetí. Cena karty Kč 700,-. Karta se platí buď převodem na účet,nebo v hotovosti na recepci KRC CoByDup. Po vyčerpání karty je možno zakoupit kartu další.  Místo na lekci si musíte předem rezervovat, buď emailem na adrese centrum@krc-cobydup.cz, nebo SMS na mobile 775 904 976. V případě nemoci prosíme o včasné zrušení rezervace (nejpozději 1 pracovní den předem), aby Vaše uvolněné místo mohl případně využít někdo jiný.
OMLUVY / REZERVACE JEDNORÁZOVÝCH VSTUPŮ:emailem: centrum@krc-cobydup.cz, SMS na mob. čísle: 775 904 976

Výtvarka a keramika pro předškolní děti

Při výtvarce se děti potkají s různými výtvarnými technikami, materiály a pomůckami. Procvičí jemnou motoriku, nechají promluvit svou fantazii. Vyzkouší si samostatnou i společnou práci. Hotové dílko není to nejdůležitější, hlavní je proces tvoření. Témata jednotlivých hodin budou tématicky přizpůsobeny ročním obdobím, svátkům... a případně přáním malých výtvarníků:)
Keramika je název pro dětskou keramickou dílnu. Svět kouzel a pohádek bude dlouhodobým tématem. Cílem je podporovat tvořivost dětí při práci s hlínou, motivace k samostatné tvořivé práci a díky tomu rozvoj schopností dítěte. Více informací Výtvarka/keramika.

Kdy a kde: každý čtvrtek v KRC CoByDup
Čas: 15:45 - 16:45 hod.
        16:45 - 17:45 hod.
Vhodné pro: děti od 3 do 6 let
Výuka: bez rodičů
Lektorky: Iveta Piková, Barbora Zapletalová
Počet dětí v kurzu: 6 - 12
Délka lekce: 60 minut
Cena za období kurzu: 1.950 Kč, samostatné vstupné 170,- Kč (v ceně je započítán materiál a odnosné)
15. 9. ukázková hodina zdarma
I. pololetí  od 22. 9. 2022 do 19. 1. 2023, 14 lekcí + 1 ukázková zdarma (lekce se nekoná 27.10., 17.11., 22.12. a 29.12.2022)

Pohádková angličtina

S loutkami a jinými pomůckami si zahrajeme například pohádky O třech prasátkách, O Ošklivém káčátku, O červené karkulce. Naučíme se spoustu písniček, zahrajeme si hry, něco namalujeme nebo vytvoříme. Děti se naučí nejen slovíčka z okruhů dům, zvířata, barvy, počítání, jídla a další, ale budou umět použít v jednoduchých větách. U všeho nás bude provázet kašpárek Paul. Nepoužíváme učebnice, ale různé materiály, jako jsou dětské pohádkové anglické knížky, básničky, písničky a hry. Aktivity se velmi často střídají k udržení dětské pozornosti. Celá hodina probíhá pouze v anglickém jazyce. Cílem získat pozitivní vztah k cizímu jazyku, zájem v učení pokračovat a přitom se bavit.
S sebou na hodinu: pastelky, lepidlo a sešit A4.

Kdy a kde: každé úterý v KRC CoByDup
Začátečníci:
Čas: 16:15 - 17:00
Vhodné pro:
 děti od 3 do 5 let
Výuka: bez rodičů
Lektorky: PhDr. Lucie Illová
Počet dětí v kurzu: 5-8
Délka lekce: 45 minut
Cena za kurz: 2.465 Kč
13. 9. ukázková hodina zdarma
I. pololetí  od 20. 9. 2022 do 17. 1. 2023, 17 lekcí + 1 ukázková zdarma (lekce se nekoná 27.12.2022)

Muzikálové herectví

Muzikálové přípravka Kbely
Muzikálová přípravka rozvíjí dramatické, pohybové, výtvarné a hudební dovednosti dětí najednou. Během lekcí muzikálové přípravky se děti naučí nové básničky a písničky, které budou pohybově doplňovat. Děti pracují během lekcí s metodickou knihou, kde jsou k dispozici jednotlivá témata. Do knihy během hodin děti doplňují, kreslí a nalepují obrázky. Věnují se také poslechu hudby různých žánrů. Zároveň se připravují na vánoční a letní vystoupení pro rodiče. 
 
MUZIKÁLOVÁ PŘÍPRAVKA
Kdy a kde: každé úterý v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: Út 15:40 - 16:25
Lektorka Karolína Moravcová
Počet dětí v kurzu: 5 - 10
Délka lekce: 60 minut
 
Cena kurzu: 2580 Kč/pololetí
I. pololetí 13. 9. 2022 - 3. 1. 2023 - 16 lekcí, ukázková hodina 13. 9. 2022 (lekce se nekoná 27. 12. 2022)
 
Muzikálové herectví B Kbely
Náplní kurzu je herecká, pěvecká a taneční průprava pod vedením zkušeného muzikálového profesionála. Kurz naučí děti mimo jiné i vystupování před lidmi, správnou artikulaci, práci s hlasem, správné držení těla a další. Vyvrcholením celého kurzu je muzikálové představení, které děti nacvičují celý rok, které má cca 5 repríz během května a června v divadlech a sálech v celé Praze.  Během roku se děti účastní podzimních a jarních soustředění, vánočního a letního koncertu. Kurz je určen dětem 1-9 tříd základní školy (ve výjimečných případech předškolákům). V ceně kurzu je vyzvedávání dětí ze školní družiny ZŠ Kbely a přivedení na kurz. Cena kurzu: 2680 kč/pololetí, cena obsahuje kostýmy, kulisy atd.

Kdy a kde:
 každé úterý v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 14:30-15:30
Vhodné pro: děti od 1 do 9. třídy
Výuka: bez rodičů
Lektor: Karolína Moravcová
Počet dětí v kurzu: 5 - 10
Délka lekce: 60 minut
Cena za kurz: 2 680 Kč/cena obsahuje kostýmy, kulisy atd.
I. pololetí 13. 9. 2022 - 3. 1. 2023 - 16 lekcí, ukázková hodina 13. 9. 2022 (lekce se nekoná 27. 12. 2022)


 

Kontakt pro rezervaci, pokud není uvedeno jinak: kurzy@krc-cobydup.cz

do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo kurzu a jméno a příjmení dítěte/rezervované osoby v případě volné kapacity můžete všechny kurzy začít navštěvovat kdykoliv v průběhu roku, cena Vám bude přepočítána v některých kroužcích nabízíme možnost jednorázového vstupu za děti, kteří jsou registrované, ale nemohou se z nějakého důvodu hodiny zúčastnit (nutné zavolat ohledně místa pro rezervaci na tel.: 775 904 976)