Akce pro veřejnost

  • Drakiáda v pátek 4.10.2013 - organizátorem bylo již po třetí KRC CoByDup. Zábavné odpoledne s pouštěním draků probíhalo v Letňanském lesoparku. Pro děti byli připraveny různé soutěže a úkoly. Na závěr byly vyhlášeny ceny za nejoriginálnějšího, největšího, nejvytrvalejšího draka a další. O akci napsal také DENIK.CZ
  • Halloween a lampionový průvod v sobotu (Dlabání dýní a lampionový průvod za strašidýlky) 26. 10. 2013 - organizátorem bylo již po páté KRC CoByDup. Odpolední akce se odehrávala v Centrálním parku Kbely. Od 14 hod. do 17 hod. proběhlo společné vyřezávání dýní a plnění úkolů po parku, za které děti dostali drobné odměny. Od 18.00 hod. se konal lampionový průvod pohádkovým lesem plným strašidýlek a pohádkových bytostí. Součástí programu bylo vyhlášení nejlepší halloweenské masky a vyřezané dýně.
  • Otevřené setkání s KRC CoByDup 14. 11. 2013 od 17:00 hod. v Lidovém domě Kbely. Na setkání byla shrnuta činnost KRC CoByDup za rok 2013. Kromě členek sdružení, které představily novinky pro rok 2014, vystoupil na setkání starosta Pavel Žďárský, ředitel ZŠ Albrechtická Tomáš Hušek a předseda komise školství Jan Hazlbauer. Setkání bylo otevřené široké veřejnosti.
  • Mikulášská besídka v pátek 29. 11. 2013 - organizátorem je KRC CoByDup. Pro děti bylo připraveno dvouhodinové pásmo s hranou pohádkou a pohybovými aktivitami ukončené příchodem Mikuláše, čerta a anděla s mikulášskou nadílkou.

Fotografie z většiny akcí naleznete v náší fotogalerii.

Projekt "Co dělat, když...?

Novoroční grant KPMG 2013 - zvýšení kvalifikace v oblasti účetnictví

Příměstské tábory

KRC Cobydup poprvé uskutečnilo přes prázdniny dva týdenní příměstské tábory pod názvem Letní Ježkův Klubík, které byly určeny pro děti od 3 do 5 let. Pod vedením Lenky Maršálkové a Ivety Pikové strávily děti dny plné pohybu, zábavy a dobrodružství s novými kamarády. První tábor pod názvem „Cestou necestou kolem světa“ byl zaměřen na poznávání kontinentů, jejich zvyků a tradic. Malí táborníci zavítali nejen prostřednictvím kulis, básniček, písniček, výtvarné tvorby a jídel do teplých krajů, jako je Afrika, ale okusili i život Eskymáků.
Zatímco první táborníci cestovali po světě, druzí navštívili svět pohádkový. Téma druhého tábora bylo „Z pohádky do pohádky“. Děti pomocí her, plněním zábavných úkolů, hraním divadla a tvořením poznávaly význam, postavy a prostředí pohádek. Táboru se zúčastnilo 30 dětí.

Křídla a kořeny naší rodiny - celorepubliková kampaň Sítě MC

KRC CoByDup se zapojilo do celorepublikové kampaně Sítě mateřských center "KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY", která proběhla od 1. 5. do 30. 6. 2013

Cílem kampaně bylo upozornit na důležitost rodiny v současné době, kdy požadavky na výkon, spotřebu a individuální potřeby neprávem zastiňují hodnoty rodiny a vztahů jejích jednotlivých členů rodičů – matek a otců, dětí i prarodičů.

Název kampaně vycházel z parafráze citátu „Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla“ (Johann Wolfgang Goethe). Kořeny směřují do minulosti k našim prarodičům a křídla upozorňují na zodpovědnost, která zavazuje každého, kdo přijímá úkol rodičovství, tedy matek i otců.

Kampaň zahrnovala: Den matek 12. 5., Mezinárodní den rodiny 15. 5., Den dětí 1. 6. a Den otců 16. 6., stejně tak i zapojování všech generací ke vzájemné podpoře v rodině a v mateřských centrech.

V rámci této kampaně jsme uspořádali následující akce:

Facebooková soutěž Křídla a kořeny naší rodiny se uskutečnila od 22. 4. do 12. 5. 2013 (Den matek).  Soutěžilo se o nejhezčí fotografii, video nebo obrázek na téma rodina. Soutěžící posílali své příspěvky na naše facebookové stránky. Vyhlášení vítězů proběhlo na Den rodiny 15. 5. 2013 v rámci vernisáže výstavy „Než vypukne požár“. Tři výherci byli odměněni cenami: vstupenka do ZOO Praha v hodnotě 600 Kč, dárkový balíček KRC CoByDup v hodnotě 400 Kč, dárkový balíček KRC CoByDup v hodnotě 200 Kč. 

Výstava „Než vypukne požár" v Místní knihovně Kbely od 15. 5. do 30. 6. 2013. Výstavu zahájila vernisáž, která se konala na Den rodiny 15. května 2013 za účasti prezidentky Sítě mateřských center v ČR Rút Kolínské a zastupitelů MČ Praha 19 – tajemníka Josefa Nyklese a místostarostky Ivany Šestákové. Výstava připomíná 20. výročí vzniku prvního mateřského centra v ČR a upozorňuje na význam mateřských a rodinných center. Na vernisáži vystoupily děti z hudebně-dramatického kroužku pod vedením Lenky Šejbové. K vidění jsou také obrázky dětí, které navštívily KRC CoByDup v průběhu roku 2013. Výstava trvá do 30. 6. 2013. Vernisáže se zúčastnilo celkem 15 dětí a 25 dospělých. Výstava byla volně přístupná v rámci otvírací doby knihovny Kbely, evidence návštěvníků nebyla vedena, ale knihovnu měsíčně navštíví průměrně 350 čtenářů.

Závody na dvou až čtyřech kolech 17. 5. 2013 od 16.00 hod. Systém závodů byl vyřazovací. Soutěžily nejen děti, které soupeřily o dobré umístění skutečně s maximálním nasazením na kolech, koloběžkách a odrážedlech všeho druhu, ale také maminky a tatínkové, a to v jízdě zručnosti s kočárkem. První tři nejrychlejší závodníci ve všech kategoriích dostali drobný dárek, ostatní jezdci však také nezůstali bez odměny a za svůj výkon v cíli získali medaili se sladkou odměnou. I když to vypadalo, že závodníkům nebude přát počasí, nakonec se nad nimi slitovalo a akce se vydařila ke všeobecné spokojenosti.

Čtení pro rodiče i děti v knihovně Kbely ve čtvrtek 30. 5. 2013 od 16.00 hod do 17.00 hod  bylo připraveno ve spolupráci s Místní knihovnou Kbely. Knihovnice Iveta Novotná přečetla dětem pohádkový příběh z dětské knihy Pohádky skřítka Medovníčka. Poté měli malí posluchači prostor pro výtvarné ztvárnění toho, co je z příběhu zaujalo. V tomto čase si maminky vyslechly povídku z knihy autorky Zdeňky Jordánové. Odměnou dětem za jejich díla byla nejen sladká dobrota, ale také to, že obrázky budou vystaveny v knihovně.

Den dětí v sobotu 1. 6. 2013 od 10.00 hod. – Pořádaný ve spolupráci s MČ Praha 19 na téma "Čím budu, až vyrostu?". Děti se seznamovaly se všemi možnými pracovními pozicemi od kominíka, kuchaře či farmáře až po kosmonauta.  Bylo připraveno celkem 20 soutěžních disciplína tvořivých dílen – ovšem jen některé se daly uspořádat v suchu úřadových stanů. Organizaci narušovalo dlouhodobě nevlídné deštivé počasí, které postupně vedlo až ke kalamitní situaci. Přes mokré počasí byla účast 121 dětí.

Den otevřených dveří v KRC CoByDup se uskutečnil ve středu 19. 6. 2013 od 9.00 do 15.00 hod. Den byl spojený s výstavou prací dětí, které Kulturní a rodinné centrum navštívily, a přehledem aktivit občanského sdružení CoByDup od roku 2009. 

Rozloučení se školním rokem v KRC CoByDup se uskutečnilo ve středu 19. 6. 2013 od 16.00 do 18.00 hod. Pro rodiče s dětmi byla připravena stopovaná po Kbelích. Start byl v KRC CoByDup, kde účastníci obdrželi plánek trasy se stanovišti. Cíl byl v Centrálním parku Kbely u krbu. Děti plnily úkoly a rodiče odpovídali na vědomostní otázky. Na všechny děti v cíli čekala drobná odměna opékání buřtů.

 

Akce celkem navštívilo 223 dětí a 73 dospělých (počet je pouze z akcí, na kterých bylo možné evidovat počet účastníků). U některých akcí bohužel nebylo možné zjistit počet návštěvníků. Jednalo se například o výstavu v Knihovně Kbely, která byla volně přístupná v rámci otvírací doby. Víme ale, že knihovnu měsíčně navštíví průměrně 350 čtenářů.

Z našeho hlediska byly akce úspěšné. Povedla se nám propagace, za velký úspěch považujeme to, že se o nás psalo i v Pražském deníku. Na co jsme se bohužel nemohli připravit, bylo počasí. Na Den dětí a Čtení pro rodiče i děti v Místní knihovně Kbely intenzivně pršelo. Naopak na Den otevřených dveří a Rozloučením se školním rokem se stopovanou po Kbelích přesáhla rtuť teploměru 34 °C, přesto se akce ke vší spokojenosti vydařily.

S čím se dlouhodobě potýkáme, je nedostatek dobrovolníků. Ačkoli jsme intenzivně oslovovali maminky a vyzývali je k pomoci při uspořádání akcí, museli jsme vše připravit sami. Přesto si myslíme, že všechny akce byly organizačně úspěšné. Velkou oporou nám byla MČ Praha 19, která se nám snažila vyjít vstříc a pomáhala nám uskutečňovat naše představy, Velký dík patří také knihovnici Ivetě Novotné, která nám pomáhala při výstavě a při Čtení pro rodiče a děti.

Fotografie z akcí naleznete na http://cobydupfoto.rajce.idnes.cz/ nebo na naší facebookové stránce https://www.facebook.com/CoByDup?ref=hl