Akce pro veřejnost

V roce 2012 KRC CoByDup uspořádalo, nebo se podílelo na celkem 17 akcích pro širokou veřejnost:

 • Karneval - den otevřených dveří, ve spolupráci s MČ Praha 19
 • Kbelský MASOPUST 2012
 • Jarní bazar dětského oblečení
 • Velikonoční Jarmarkve spolupráci s MČ Praha 19
 • Pálení čarodějnicve spolupráci s MČ Praha 19
 • Závody na odrážedlech
 • Výlet do Zvířetic společně s MC Cirkus
 • Výměnná burza kartiček z Billa
 • Rozlučka KRC CoByDup se školním rokem v CP Kbely
 • Posvíceníve spolupráci s MČ Praha 19
 • Drakiáda
 • Podzimní bazar dětského oblečení
 • Halloween
 • Lampiónový průvod
 • Focení rodin s dětmi
 • Mikulášská nadílka
 • Rozsvěcení Vánočního stromuve spolupráci s MČ Praha 19

Fotografie z většiny akcí naleznete v náší fotogalerii.

Projekt "Co dělat, když...?

Projekt „Co dělat, když...?“ vznikl na základě poptávky klientů zjištěné v rámci provozu rodinného centra. Jeho cílovou skupinou byli především rodiče dětí ve věku 0 – 4 let z MČ Praha 19 a nejbližšího okolí. Hlavním cílem projektu bylo pomoci rodičům nalézt odpovědi na otázky z oblastí  rodičovství a partnerských vztahů a to formou:

V rámci projektu bylo uskutečněno 32 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 224 účastníků. Výsledky projektu byly prezentovány na předvánočním setkání za účasti 22 lidí, včetně starosty MČ Praha 19 pana Pavla Ždárského a jsou také k dispozici na webových stránkách KRC CoByDup.

Největším přínosem projektu bylo vytvoření prostoru pro pravidelné setkávání rodičů, kteří mají zhruba stejně staré děti a řeší podobné problémy. Vzájemným sdílením svých zkušeností se mohli přesvědčit o tom, že v tom takzvaně nejsou sami a pod vedením odborníků nalézt nové informace a přístupy, jak tyto problémy řešit (zvyšování rodičovských kompetencí).

 Díky podpoře z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV ČR byly všechny aktivity pro účastníky projektu zdarma nebo za symbolický poplatek. 
 

Řešitelský tým děkuje:

 • MPSV ČR a ÚMČ Praha 19 za podporu,
 • KRC CoByDup za výborné zázemí a
 • zejména rodičům, kteří se zúčastnili a aktivně hledali odpovědi na otázky vznikající při každodenním „hraní“ rodičovské role.

Ing. Irena Šlajerová, Ph.D., vedoucí a koordinátor projektu, irena.slajerova@slajerova.cz
Mgr. Lucie Levitová, odborný garant, lucie.levitova@gmail.com, www.problemovedite.cz

 

Novoroční grant KPMG 2012 - zvýšení kvalifikace v oblasti účetnictví

 

V roce 2012 získalo KRC CoByDup Novoroční grant KPMG, který jsme použili na realizace pracovního místa hospodářka a na zvýšení kvalifikace dobrovolníků KRC CoByDup v oblasti účetnictví.

1.Cíl – Realizace pracovního místa hospodářka, zkvalitnění poskytovaných služeb: za obdržené finanční prostředky jsme mohli vytvořit nové pracovní místo hospodářka KRC CoByDup, která má na starost zejména přípravu účetních podkladů, zajištění mzdové agendy a vyúčtování dotací. Díky tomu se výrazně zefektivnila činnosti KRC. V ušetřeném čase jsme se mohli věnovat naší hlavní činnosti, kterou je poskytování kvalitních volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi.

2.Cíl – Zvýšení kvalifikace dobrovolníků KRC v oblasti účetnictví, kteří se podílejí na zpracovávání účetních podkladů: V roce 2012 proběhla dvě tato školení: 

8.6.2012 Co a jak číst v účetních výkazech?, celkem 9 účastníků

2.11.2012 Základy účetnictví prakticky, celkem 8 účastníků

Obě školení měla rozsah 2,5 hod., účastni byli seznámeni s teretickým základem dané problematiky a následně řešili konkrétní příklady z praxe. Na konci absolvovali krátký test, na kterém si mohli ověřit nově nabyté poznatky a popřípadě si doplnit znalosti chybějící. Na přípravě obou školení se podíleli zaměstnanci KPMG, za což jim velice děkujeme. 

Projekt hodnotíme jako velice přínosný a děkujem společnosti KPMG, že nám svou dotací umožnila jeho realizaci.

 alt

Za KRC CoByDup vedoucí projektu Ing. Alena Hradilová