Pořádáme

Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z. s. pořádá kromě pravidelného programu v centru akce pro širokou veřejnost a spolupodílí se také na akcích městské části Praha 19. Za podpory hl. m. Praha a městské části pořádáme v současné době Kbelský masopust, Závody na dvou až čtyřech kolech, Rozloučení se školním rokem, Drakiádu, Vyřezávání dýní s lampionovým průvodem a Mikulášskou nadílku pro nejmenší. Spolupodílíme se na organizaci Dne dětí, Kbelská desítka, Pohádkového lesa a dalších akcí. Mezi nepravidelné aktivity patří například focení rodin, kurz výroby adventních věnců či představení divadélka v Lidovém domě.

Na akcích se podílejí dobrovolníci bez nároku na honorář.

V roce 2022 KRC CoByDup plánuje uspořádat mnoho akcí pro veřejnost (časy a data akcí jsou orientační, během roku se mohou měnit, aktuální informace se vždy dozvíte v sekci program nebo na našem facebooku).

19. 2. 2022

MASOPUST

Centrální park Kbely

13. 5. 2022 

ZÁVODY NA DVOU AŽ ČTYŘECH KOLECH

Centrální park Kbely

červen

Rozloučení se školním rokem

 

  říjen

ZIMNÍ BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

Lidový dům Kbely

 listopad

 

Vyřezávání dýní s lampionovým průvodem
 Lesopark Kbely

          prosinec

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

          Kbely

 

Kbelský masopust pořádáme od roku 2011 v Centrálním parku Kbely
Masopust je jedinečný tím, že je zaměřen převážně na děti a mládež, a tomu je také přizpůsoben program včetně soutěží a scének. Dětem jsou poutavou a dobře pochopitelnou formou představeny tradice a zvyklosti masopustu. Během celého odpoledne je součástí programu hudba, kterou zajišťují profesionálové. Vystupují zde ale také děti ze kbelských zájmových kroužků a dobrovolníci. Kromě bohatého programu na návštěvníky čekají ukázky řemesel, tvořivé dílny a soutěže. Každý rok vymýšlíme jiné téma. Součástí je tradiční masopustní jarmark, kterého se každoročně účastní také prodejci z chráněných dílen. Nechybí ani pravá zabijačka řezníka Radka Černého. KRC CoByDup před masopustem zajišťuje tvořivé dílny pro všechny, kteří si chtějí vyrobit masku, hudební nástroj nebo nám pomoci s výrobou. V rámci programu jsou pro návštěvníky připraveny nejen  lidové písničky, hry jak pro děti, tak i dospělé nebo divadelní vystoupení, ale také soutěž o královnu a krále masopustu v dospělé a dětské kategorii, soutěž o nejlepší masopustní povoz, buchtu či skupinovou masku. Na masopustu se každoročně podílí až kolem 60 dobrovolníků.
V roce 2011 téma Řemesla – návštěvnost cca 500 lidí
V roce 2012 téma Zvířátka  - návštěvnost cca 1000 lidí
V roce 2013 téma Svatba – návštěvnost cca 1500 lidí
V roce 2014 téma Křtiny – návštěvnost cca 1800 lidí
V roce 2015 téma Cirkus – návštěvnost cca 1200 lidí
V roce 2016 téma Řemeslo má zlaté dno - náštěvnost cca 1000 lídí
V roce 2017 téma tradice - náštěvnost cca 1200 lidí
V roce 2018 téma Masopust a období masopustu - návštěvnost cca 700 lidí
V roce 2019 téma Tradice - náštěvnost cca 1000 lidí
V roce 2020 10. jubilejní ročník - průřez deseti lety - návštěvnost cca 1500 lidí
V roce 2021 téma Masopustní tradice - návštěvnost cca 1200 lidí
V roce 2022 - první velký průvod po Kbelích a program v Centrálním parku Kbely - 1500 lidí

Závody na dvou až čtyřech kolech pořádáme od roku 2012 v Centrálním parku Kbely
Sportovně laděné odpoledne je určeno pro rodiče s dětmi. Děti soutěží ve dvou věkových kategoriích – předškoláci (2–5) a školáci (6–8) – a jsou pro ně připraveny dráhy různé obtížnosti. Systém závodu je vyřazovací. Všechny děti, které dorazí do cíle, dostanou medaile a drobné odměny, první tři nejrychlejší jezdci v jednotlivých kategoriích dostanou navíc dárek za svůj výkon. Od roku 2013 se do jízdy zručnosti mohou zapojit také rodiče, a to jízdou s kočárky.  Od roku 2014 je součástí odpoledne také atletická dráha, kde si mohou děti pod vedením Alice Karbulkové vyzkoušet jednotlivé sportovní disciplíny. V roce 2015 jsme navázali spolupráci s dobrovolnými hasiči, kteří dětem zpříjemňují čekání na výsledky ukázkou hasičské techniky.
Od roku 2018 pořádáme závody v lesoparku Kbely.

Rozloučení se školním rokem pořádáme od roku 2013 v Lidovém domě, v  KRC CoByDup a okolních prostorách
Zábavné odpoledne má navodit atmosféru prázdnin. Formou testů a úkolů se nejen děti, ale i rodiče dozvídají zajímavé informace o Kbelích a zároveň se podle vybraného tématu zaměřujeme na další zajímavosti. Součástí dne je divadlo, atrakce, diskotéka a opékání buřtů.

V roce 2013 se konalo Rozloučení se školním rokem jako součást dne otevřených dveří. Formou stopované jsme seznamovali účastníky s důležitými milníky Kbel a představili jsme jim činnost našeho centra. Den byl zakončen opékáním buřtů za doprovodu kytary. První akce se konala bez podpory hl. m. Prahy.
V roce 2014 se akce konala již za podpory hl. m. Prahy a pro děti byl připraven bohatý program ve formě divadla, her, dílničky a zábavných atrakcí. V roce 2015 jsme se zapojili do kampaně Chraňme naše děti a zaměřili jsme se na téma Bezpečné prázdniny. V rámci bohatého programu děti plnily úkoly, které byly zaměřeny na jejich bezpečnost, a to především jako účastníků silničního provozu. Další úkoly mohly plnit na stanovištích dobrovolných hasičů Kbely, Policie ČR a zdravotníků, zasoutěžit si mohly i o krásné ceny (helmy, koloběžku atd.) od Kooperativy.

V roce 2019 jsme akci uspořádali na zahradě ZŠ Kbely ve spolupráci se SRPŠ a ZŠ Kbely

Drakiádu pořádáme od roku 2012 v lesoparku Letňany
Pro děti a mládež jsou připraveny dračí soutěže a úkoly, za jejichž splnění dostávají drobnou odměnu. Součástí programu je hledání dračího vejce, které v sobě skrývá klíč od nebe. Po nalezení klíče děti odemykají nebe společnou básničkou, kterou se děti naučí, aby draci mohli vzlétnout. Na závěr dne se předávají ceny v soutěžních kategoriích.

Vyřezávání dýní s lampionovým průvodem pořádáme od roku 2012 v Centrálním parku Kbely
Oddychové a zábavné odpoledne je pro všechny generace. Kromě vyřezávání dýní za dohledu zkušených „řezačů“ jsou pro návštěvníky připraveny po celém parku úkoly a soutěže, za které dostanou drobné odměny. Součástí dne je animační program, divadélko a hudební doprovodný program. Před samotným lampionovým průvodem za strašidélky probíhá vyhlášení nejhezčí a nejoriginálnější masky a dýně. Během odpoledne si návštěvníci mohou opékat buřty.
Do roku 2012 byla tato akce rozdělena na dvě, a to na pohádkový les a vyřezávání dýní.

Mikulášskou nadílku pro nejmenší v Lidovém domě Kbely pořádáme od roku 2012
Do roku 2013 se nadílka konala v Základní škole Kbely. Pro velký zájem jsme akci přesunuli, z kapacitních důvodů, do Lidového domu. Pro děti je vždy připravené dvouhodinové pásmo obsahující hranou pohádku, vánoční písničky v podání dětského sboru či jiné aktivity, které navodí tu správnou atmosféru. Během programu přijde Mikuláš se svými pomocníky a rozdá dětem, za básničku, kterou se během programu společně naučily, nadílku.

Zimní a jarní bazárek pořádáme od roku 2012
Do března roku 2013 bazárky probíhaly přímo v centru. Pro velký zájem byly od podzimu téhož roku přesunuty do Lidového domu. Rodiče mohou prodat nebo nakoupit oblečení, obuv a jiné potřeby pro děti, a to za velice příjemné ceny.

Focení rodin s dětmi v KRC CoByDup pořádáme od roku 2012
Focení probíhá v listopadu. Součástí balíčků bývají nejen digitální, ale také tištěné fotografie. Spolupracujeme s fotografkou Zorkou. Ta bude mít s sebou rekvizity, návštěvníci si ale mohou přinést i své vlastní. Doba focení je 30 minut.

AKCE, NA KTERÝCH SE SPOLUPODÍLÍME

Den dětí
Celodenní akce, kterou pořádá MČ Praha 19 v Centrálním parku Kbely.
Na akci spolupracujeme od roku 2012. Většinou se odehrává koncem května a je vždy tematicky laděna. Pro děti jsou připravena stanoviště se soutěžemi, které jsou zaměřeny na dané téma. V amfiteátru se odehrává hudební program s divadelním vystoupením a mluveným slovem. KRC CoByDup zajišťuje během dne jedno stanoviště.

Kbelská 10
Pořádá škola Palestra. Centrum v roce 2013, 2014 a 2015 zabezpečovalo hlídání dětí a spolupodílelo se na programu pro děti.

Pohádkový les
Pořádá MČ Praha 19, členky KRC CoByDup zajištují stanoviště pro děti (první stanoviště v roce 2015)

Fotografie z většiny akcí naleznete na webu rajče.cz  nebo na facebookové stránce.


Logo MC Praha 19 Logo Praha male
Akce jsou organizovány za podpory hl. m. Praha a MČ Praha 19