Cvičení v Sokole

Cvičení s Lenkou a Alicí v Sokole

Informace o kroužku:
Cvičení je určeno pro již chodící děti, které s pomocí maminky zvládnou první samostatné úkoly a začínají si zvykat na kolektiv. Za doprovodu říkadel a písniček, z nichž některé se děti během cvičení samy naučí, si nejprve procvičí jednotlivé části těla. Další část lekce je herní, např. procvičování motorických schopností, rozpoznávání tvarů, barev nebo tématicky zaměřená (zvířátka, květiny apod.), kde se děti nejen učí, ale rozvíjí svou psychomotoriku (sbírání, třídění, provlékání apod.). Při cvičení se také budou využívat pomůcky jako overbally, lavice, koberce, míče a obruče (házení, lezení, kopání, první nácvik kotrmelců, válení sudů apod.). Nakonec si děti zazpívají písničku a zahrají na improvizované hudební nástroje nebo se naučí nějaký taneček.

Náhrady:

Pro předplacený kroužek:

V ceně kurzovného jsou započítány  3 lekce, které jsou zdarma na náhrady z obou stran (dítě x lektor). V případě dlouhodobé nemoci trvající déle než 4 za sebou jdoucí lekce můžete písemně požádat o navrácení části úplaty, která se rovná počtu zameškaných lekcí. Podmínkou je, aby absence byly řádně omluveny a doloženy lékařským potvrzením.

Za omluvenou lekci je považována omluva telefonicky nebo SMS zprávou a to nejpozději 24 hodin před cvičením (v případě akutního onemocnění i ve čtvrtek do 8:00 hod. - nutno doložit potvrzením od lékaře), aby Vaše uvolněné místo mohl využít někdo jiný.

Pro jednotlivé vstupy:

Vstupné se platí na místě lektorce. Místo si musíte předem zarezervovat u lektorek. V případě nemoci prosíme o včasné zrušení rezervace (nejpozději 1 pracovní den předem), aby Vaše uvolněné místo mohl využít někdo jiný.

Lenka tel. čísle 606 120 155
Alice tel. čísle 605 507 024

Věnujte, prosím, pozornost následujícím DOPORUČENÍM PRO RODIČE/DOPROVOD:

Bezpečnost dítěte při cvičení zajišťuje doprovod dítěte. Odpovědnost za dítě nese doprovod v šatně, na chodbě i v tělocvičně.

Prosíme maminky (příp. jiný doprovod), aby

 • chodily na cvičení včas, to znamená alespoň 10 min před začátkem hodiny
 • nechodily na cvičení nemocné nebo nevodily na cvičení nemocné děti;
 • ukládaly boty v šatně;
 • nenechávaly v šatně cenné věci;
 • zajistily pro dítě i pro sebe vhodný cvičební oděv a obuv – v žádném případě nedoporučujeme cvičit v ponožkách (!);
 • na cvičení nenosily šperky a jiné předměty, kterými by mohly ohrozit zdraví své či dětí (např. velké řetízky, prsteny, pásky, šňůrky apod.);
 • nenechávaly své děti bez dozoru na chodbě, v šatně či tělocvičně. Pokud je to nutné, požádejte jinou maminku o pomoc;
 • zavíraly dveře do tělocvičny;
 • braly ohled na přítomné malé sourozence (např. usměrnit běh/hod dítěte tak, aby nezranilo miminko posazené v autosedačce na kraji tělocvičny);
 • věnovaly pozornost možným nebezpečným místům (rohy, hrany, výčnělky);
 • případné zjištěné vady na nářadí či cvičebních pomůckách nahlásily cvičitelce;
 • při cvičení braly ohled na zkušenosti, schopnosti a osobní charakteristiky dětí a tomu cvičení přizpůsobily;
 • pří cvičení nekonzumovaly jídlo a nežvýkaly žvýkačky
   

Děkujeme.
Váš CoByDup

 

 

w