Lektorky

   

Lenka Kadlecová

V roce 2010 absolvovala rekvalifikační kurz „Cvičitel zdravotní tělesné výchovy“ na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra ve Kbelích a získala osvědčení o rekvalifikaci. V roce 2011 se účastnila „Semináře kojeneckého cvičení“ a „Semináře batolecího cvičení“ pořádaných DAC-Hobit v Plzni, v roce 2013 získala osvědčení o absolvování semináře zdravotní gramotnosti a v roce 2014 se účastnila seminářů „Atletika hrou“ pořádaných Českým atletickým svazem. Cvičení s dětmi se aktivně věnuje od roku 2010.
V roce 2014 získala profesní kvalifikaci : Chůva pro děti do zahájení školní docházky (kód: 69-017-M)

Mgr. Iveta Piková

Původní profesí zdravotní sestra. Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého a Pedagogickou fakultu UK – základy humanitního vzdělání.  Pracovala na dětském oddělení nemocnice v Motole.
Od r. 2009 se aktivně věnuje práci s malými dětmi - působila v několika soukromých školkách a od r. 2012 působí v KRC CoByDup

Monika Kloudová

Asistentka Ježkova Klubíku od roku 2015.

 

PhDr. Radha Renata Třešňáková

Radha vede cvičení jógy pro dospělé (převážně ženské skupiny) už více než 10 let a přes 20 let cvičí jógu s dětmi. Pravidelně se účastní přednášek a seminářů (ČR, Evropa, USA). Cvičitelský kurz jógy 2. stupně při Českém svazu jógy.

V současné době Radha vede kurzy jógy pro ženy (ženský kruh), děti, maminky s miminky a poskytuje individuální lekce a poradenství. Pravidelně se společně se svým manželem účastní mezinárodních jógových seminářů ( kundaliní mahajóga). Několikrát navštívila Indii.
Jóga je pro ni způsob smysluplného života. "Pokusme se zastavit, procítit své tělo, ztišit naši mysl a naslouchat ..." Více informací o Radze na www.jogasradhou.cz

PhDr. Lucie Illová

Lucie vystudovala ekonomii na fakultě sociálních věd UK se stáží na Univerzitě v Linzi. Ve své pracovní kariéře se převážně pohybovala v ekonomické sféře.S výukou angličtiny má bohaté zkušenosti. Vedla kurz angličtiny pro předškoláky, mladší školní děti a věnovala se i výuce dospělých.
Lucie je maminkou 5 leté Sáry.

Mgr. Markéta Kučerová

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity v Hradci Králové – obor německý jazyk a literatura a základy společenských věd. V současné době pracuje jako poradce zelených potravin firmy Green Ways a lektor powerjógy. Od dětství se věnovala sportu – moderní gymnastice, pak společenskému tanci a aerobiku a v současné době hlavně powerjóze.

Sportovní vzdělání: Instruktor aerobiku – akr.stř. PF UHK
Cvičení v těhotenství -  BMSA
Instruktor powerjógy – Power Yoga Akademie

Lucka (Bačí) Bačkovská 

vede lekce zábavnou formou výuky a  je jedním z hlavních lektorů a choreografů Tap Academy Prague.Ve Family Academy organizuje navíc zábavné víkendy pro děti. Ve volném čase se kromě dětí věnuje i módě a designu, navrhla například některé interiéry v TAPu.

Lucie studovala taneční konzervatoř, střední odbornou školu návrhářství, vyšší odbornou školu umění a reklamy a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Je také několikanásobnou mistryní České republiky i Evropy a držitelkou několika medailí z Mistrovství světa ve stepu.

Tap Academy Prague www.taprague.com