KRC CoByDup poskytuje podporu pro jednotlivce, rodiny a páry

V rámci projektu „Co dělat, když...?“ poskytuje vzdělávací semináře na finanční, rodinné a pracovně právní témata i anonymní individuální poradny.