Dobrovolníci

Pozor, otevřeno v novém okně.

 Možnosti seberealizace:

Zajistit provoz volné herny
Volná herna je určena pro nejmenší děti, ale není věkově omezená. V případě volných prostor lze hernu zřídit operativně dle časových možností dobrovolníka.

Co to obnáší?
Otevření a uzavření prostor CoByDup. Vybrání vstupného a zapsání návštěvníků do počítačového systému. Dohled nad dodržováním pravidel centra. Uvedení herny do původního stavu. Prodej kávy a doplňků v KRC CoByDup. 

 • Uvítáme dlouhodobou spolupráci
   

Tvorba a realizace programu centra
Realizujeme akce nejen pro širokou veřejnost (masopust, závody pro děti, lampionový průvod, drakiádu apod.), ale také se snažíme zkvalitňovat služby v KRC CoByDup. Hledáme ty, kteří by se chtěli zapojit.

Co to obnáší?
Záleží na Vašem zaměření. Někdo je zručný, jiný kreativní, někdo má nápady či dobré známosti... Uvítáme jakoukoliv pomoc, díky které budeme schopni činnosti zajistit (šití kostýmů, výroba kulis a dekorací, pomoc při udržování zeleně a vnitřních prostor, účast na veřejných akcích, návrhy na programy centra i možnost vedení kroužků a kurzů pro děti a dospělé).

 •   Možnost jednorázové pomoci i dlouhodobé spolupráce
   

Zapojení se do spolku
Každý se může stát členem, když bude dodržovat stanovy občanského sdružení, ze kterého vyplývají práva a povinnosti člena.

Člen sdružení má právo zejména:

 • Aktivně se podílet na činnosti a plnění cílů spolku;
 • účastnit se jednání valné hromady;
 • volit a být volen do orgánů spolku v souladu se stanovami;
 • obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;
 • být informován o činnosti spolku.
   

Mezi povinnosti člena patří zejména:

 • dodržovat stanovy spolku a jiné dokumenty spolkem přijaté;
 • respektovat rozhodnutí valné hromady;
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, je-li zvolen
 • platit řádně a včas členské příspěvky (100,- Kč za rok)
 • dbát na dobrou pověst spolku.

Více informacízde

 • Uvítáme dlouhodobou spolupráci
   

Pokud se nestanete členem spolku s možností chodit na schůzky a rozhodovat o činnosti centra, budeme Vás emailem informovat o aktivitách centra, s kterými bychom potřebovali pomoci.

Samozřejmě si uvědomujeme, že Váš čas je cenný. Pokud se rozhodnete stát dobrovolníkem, zavedeme si do evidence Váš kontakt a v případě konání veřejné akce či aktivity Vás obešleme s prosbou o spolupráci. Je pak na vás, zda máte čas a chuť nám pomoci. Uvítáme dlouhodobou spolupráci, ale i jednorázová pomoc je pro nás velkým přínosem.

Děkujeme Vám za Váš zájem

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Baťková, info@krc-cobydup.cz