LETNÍ JEŽKŮV KLUBÍK VE KBELÍCH – V KRC COBYDUP

VŠECHNY TERMÍNY VČETNĚ OBĚDŮ S PRODLOUŽENOU DOBOU KONÁNÍ (po předchozí domluvě lze vyzvednout mladší děti hned po obědě)

Termíny:

1.Týden:               16. 7. – 20. 7. 2018  Téma: „Oči, uši, pusa, nos – aneb hravé smysly“           OBSAZEN!

2.Týden:              23. 7. – 27. 7. 2018   Téma: „Léto v pohybu“ - věková skupina 5 – 10 let        OBSAZEN!

3.Týden:              30. 7. – 3. 8. 2018   Téma: „České pověsti a pohádky“                                        OBSAZEN!

4.Týden:              6. 8. – 10. 8 .2017   Téma: „Čtvero ročních období“                                              OBSAZEN!

5. Týden:              13. 8. – 17. 8. 2018   Téma: „Léto v pohybu“ - věková skupina 5 – 10 let          OBSAZEN!
 

1., 3. a 4. týden:
Kdy a kde:
pondělí - pátek  8:00 - 14:30 ( nebo 16:30) v KRC CoByDup a 2x kratší výlet
Čas konání: 8:00 – 14:30 hod. /1980 Kč / dítě
Čas konání: 8:00 – 16:00 hod. /2150 Kč / dítě
Věk dětí:   předškoláci 3 – 5 let, program bude přizpůsoben pro děti ve věku od 3 let včetně odpoledního odpočinku a 2 výletů do bližšího okolí

2. a 5. týden
Kdy a kde:
pondělí - pátek  8:00 - 16:30 každodenní sportovně zaměřené aktivity a výlety
Cena: 2550 Kč / dítě – celodenní pohybově zaměřený týden pro děti 5 – 10 let
Věk dětí: předškoláci a mladší školáci 5 – 10 let, program bude přizpůsoben pro děti ve věku od 5 let a společně si zasportujeme (např. návštěva jumpparku, koupaliště, laser game arena…..)

Program - LÉTO V POHYBU I. - termín 23. 7. - 27. 7.   
 
Pondělí     Pražská jezdecká stáj Dolní  Chabry - vyjížďky na koních
úterý         Jumppark Freestyle Kolbenka
středa       Lanové centrum DDM Hl. m. Prahy - Vysoká lana - PROGRAM LANA
čtvrtek      ekocentrum Prales  - edukativní program 
pátek        Bazén venkovní Ládví / bazén krytý Šutka - dle počasí
 
 
Program - LÉTO V POHYBU II. - termín 13. 8. - 17. 8. 
 
Pondělí    seznamovací orienťák a hry v Ďáblickém háji
Úterý        Lanové centrum DDM Hl. m. Prahy - Vysoká lana - PROGRAM VODA (lodě...)
středa      dopravní hřiště Prosek
čtvrtek      ekocentrum Prales - edukativní program
pátek        Boulder MyWay Čakovice
 
 

 V ceně všech turnusů je zajištěna celodenní svačina, oběd, pitný režim a vstupy či jízdné. Všechny turnusy obsahují minimálně 2 výlety za týden „Léto v pohybu“ 4 výlety.               

Jak se přihlásit:  Pro přihlášení nám zašlete e-mail nejpozději do 30. 4. 2018 na adresu: centrum@krc-cobydup.cz. Do předmětu zprávy uveďte JK letní a jméno a příjmení dítěte (v případě volné kapacity budou akceptovány a individuálně řešeny i přihlášky zaslané po 30. 4. 2018)

Podmínky:
Platbu celého kurzovného je nutno uhradit předem a to buď hotově, nebo převodem do 20. 5. 2018. Zaplacením kurzovného souhlasíte s podmínkami kurzu, včetně stornopoplatků a s provozním řádem KRC CoByDup

Omluva z kurzu a vrácení peněz:
V průběhu letních prázdnin není možné dítě z tábora odhlásit, platí tedy 100% storno podmínky

Při odhlášení z tábora se hradí:
Odhlášení účasti do neděle 20. 5. 2018 – vrací se 100% placené částky
Odhlášení účasti 20. 5. – 31. 5. 2018 – storno poplatky 25 %
Odhlášení účasti 31. 5. – 15. 6. 2018 – storno poplatky 50 %
Odhlášení účasti 15. 6. – 30. 6. 2018 – storno poplatky 75 %
Odhlášení účasti od 30. 6. 2018 – 100% stornopoplatky

Při zajištění platícího náhradníka se vrací celá zaplacená částka – jde nám o zachování počtu obsazených míst.

V případě nemoci účastníka (nutno doložit lékařským potvrzením) se vrací poměrná část kurzovného - storno poplatky účtují po dohodě se spolupracujícími subjekty (strava,  předplacené vstupné,…).

Informace o kurzu:

Na děti bude čekat prázdninový program a celotýdenní „táborová hra“ na dané téma. Díky malé skupině je možný individuální přístup ke každému dítěti. Dbáme na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit. Za podpory lektorky budou děti rozvíjet obratnost, prostorovou orientaci, koordinaci pohybů, zručnost, představivost, jemnou a hrubou motoriku, paměť, kulturně-estetické dovednosti. Ale hlavně, aktivně a v přátelském prostředí stráví chvíle bez rodičů. Pro všechny děti jsou připraveny minimálně 2 výlety do okolí. Každý den je zajištěn pitný režim, svačina a teplý oběd. Na skupinku starších dětí čeká každý den celodenní pohybový program. Navštívíme např. jumppark, koupaliště, laser game arenu….

Co vzít s sebou:       (vše označeno jménem dítěte)
Pohodlné oblečení
Náhradní oblečení
Přezuvky
Lahvičku na pití – (může být prázdná, pití zajistíme dětem my)
Krém na opalování
Pokrývku hlavy
Plavky, nebo kraťasy
Batůžek s pláštěnkou
Sportovní obuv a oblečení – pro účastníky tábora „Léto v pohybu“

Informace o lektorkách:

Mgr. Iveta Piková: původní profesí zdravotní sestra. Maminka dvou dětí. Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého. Pracovala na dětském oddělení nemocnice v Motole. V současné době se již několik let věnuje práci s dětmi. Působila v několika soukromých školkách. Mezi její záliby patří kultura, sport, turistika. Svůj volný čas věnuje převážně dětem, ať již svým, nebo „cizím“.

Lenka Maršálková: ředitelka KRC CoByDup – maminka dvou dcer ve věku 12 a 9 let. Má za sebou 6 let vedení KRC CoByDup a spolupořádání dosavadních příměstských táborů „Letní Ježkův Klubík“.  Mezi její záliby mj. patří četba, divadlo aktivně i pasivně, jízda na kole, lyžích, turistika, plavání. Volný čas věnuje převážně svým dětem a rodině a aktivitám pořádaným KRC CoByDup .

Lenka Kadlecováje maminkou Kristýnky (2008) a Terezky (2011). V roce 2010 absolvovala rekvalifikační kurz „Cvičitel zdravotní tělesné výchovy“ na Akademii tělesné výchovy a sportu (nebo jen ATVS) a získala osvědčení o rekvalifikaci. V roce 2011 se účastnila „Semináře kojeneckého cvičení“ a „Semináře batolecího cvičení“ pořádaných DAC-Hobit v Plzni, v roce 2013 získala osvědčení o absolvování semináře zdravotní gramotnosti a v roce 2014 se účastnila seminářů „Atletika hrou“ pořádaných Českým atletickým svazem. Cvičení s dětmi se aktivně věnuje od roku 2010.V roce 2014 získala profesní kvalifikaci : Chůva pro děti do zahájení školní docházky (kód: 69-017-M).

Asistentka Monika Kloudová asistentka Ježkova Klubíku již třetím rokem. Maminka 3 dětí. Vystudovala biologii. Po té změnila obor svého působení a dodělala si kurzy masáží, které následně i provozovala a úzce spolupracovala s léčitelem. Mezi její záliby patří turistika, masáže, léčitelství a příroda. Po mateřské dovolené se jí ještě malé děti "opustit" nechce a tak si vybrala místo u nás v KRC CoByDup, kde má k dětem blízko.