Rodiče s dětmi

Cílem kroužků je probudit v dětech zájem o hudbu, rozvíjet jejich psychomotorické dovednosti, tvořivost,pohybové schopnosti, učit je samostatnosti, motivovat je k dalšímu rozvoji, ale především jim pomoci začlenit se do kolektivu. Nabízíme kroužky pro děti již od 4 měsíců.
 

Přednostní registrace do kurzů a kroužků na II.pololetí 2017/18 pro stávající návštěvníky probíhá od 8.1.do 12.1.2018.
Pro nové zájemce  od 13.1. do 31.1.2018.
Registrace na
kurzy@krc-cobydup.cz
- do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo kurzu a jméno a příjmení dítěte/rezervované osoby
- v případě volné kapacity můžete všechny kurzy začít navštěvovat kdykoliv v průběhu roku, cena Vám bude přepočítána
- v některých kroužcích nabízíme možnost jednorázového vstupu za děti, kteří jsou registrované, ale nemohou se z nějakého důvodu hodiny zúčastnit (nutné zavolat ohledně místa pro rezervaci na te.: 775 904 976)

 

Ježkův Montessori klubíček aneb "pomoz mi, ať to dokážu sám"

Náplň Ježkova Montessori klubíčku je zaměřena na rozvoj praktického života, částečně senzomotorického vývoje dětí a na jejich senzitivní období. V rámci Klubíčku má rodič s dítětem čas věnovat se jeden druhému. Pro děti jsou připraveny pomůcky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky, senzomotoriky, koordinace, sebeobsluhy, tříbení smyslů, vůle, odpovědnosti a pro nácvik praktických dovedností.
Pedagogika Marie Montessori vychází z potřeb malého dítěte - jeho vnitřní motivace. Plně respektuje vývojová období dítěte. Učí ho rozvíjet jeho přirozené schopnosti a smyslové vnímání. Rozvíjí jeho samostatnost a důvěru ve svou osobu, dále rozvíjí jemnou motoriku, psycho-motoriku a zrakové, prostorové a estetické vnímání.

II. pololetí 20. 2. - 19. 6. 2018, 16 lekcí (lekce se nekoná 13. 2., 1. 5. a 8. 5. 2018)
Kdy a kde:
každé úterý v prostorách KRC CoByDup
Vhodné pro: děti od 1,5 roku do 3,5 let
Čas: 9:00 - 10:30 hod. a 10:30 - 12:00 hod.
Výuka: s rodiči
Lektorka: Iveta Piková
Počet dětí v kurzu: 5 - 8
Délka lekce: 90 minut
Cena za kurz: 2.300 Kč
Délka kurzu: 12. 9. - 30. 1. 2018,  18 lekcí + 1 ukázková hodina zdarma (lekce se nekoná 26. 12. a 2. 1. 2018)

Hudební škola Yamaha

Hravou formou se děti učí jednoduché písničky, hudebně pohybové a rytmické hry, poslouchají hudbu a hrají na rytmické hudební nástroje. Vše je doplněno malou výtvarnou činností. V kurzu jsou používány zajímavé učební materiály - moderní zpěvníky, CD s nahrávkami písniček a poslechových skladeb, leporela a další progresivní pomůcky.
Více informací ZDE

Kdy a kde: každé pondělí a středu v KRC CoByDup
Výuka: s rodiči
Lektorka: Marcela Tůmová,
Počet dětí v kurzu: 10
Délka lekce: 45 minut
Vhodné pro: děti od 4 měsíců do 4,5 let

V pondělí:
II. pololetí 29. 1. - 11. 6. 2018, 17 lekcí + 1 ukázková zdarma (lekce se nekoná 12. 2., 2. 4. a 30. 4. 2018)

Yamaha ROB:
9:00 - 9:45
- pro děti od 4 do 18 měsíců

Yamaha KKK I: 10:00 - 10:45
- pro děti od 1,5 - 2,5 roku/žluté lepolero
Yamaha KKK II: 11:00 - 11:45
- pro děti od 2,5 - 5,5 roku/hnědé lepolero

Cena za kurz: 2.380 Kč
Délka kurzu I. pololetí: 18. 9. 2017 do 22. 1. 2018, 16 lekcí + 1 ukázková hodina - zdarma (lekce se nekoná 25. 12. 2017 a 1. 1. 2018)

Ve středu:
II. pololetí 31. 1. - 13. 6. 2018, 19 lekcí (lekce se nekoná 14. 2. 2018)

Yamaha KKK II: 16:00 - 16:45
- pro děti od 2,5 - 3,5 roku/hnědé lepolero
Yamaha KKK III: 17:00 - 17:45
- pro děti od 3,5 - 4,5 roku/modré lepolero
Cena za kurz: 2.660 Kč
Délka kurzu I. pololetí: 20. 9. 2017 do 24. 1. 2018, 17 lekcí + 1 ukázková hodina  zdarma (lekce se nekoná 20. 12. a 27. 12. 2017)

Cvičení MIMI Klub

Jedná se o cvičení rodičů s dětmi. Za doprovodu různých říkaček a písniček se děti s pomocí rodičů protáhnou, zacvičíme si na velkých gymnastických míčích nebo na velkých overballech. Doba aktivního cvičení je 20-30 min. s ohledem na věk a momentální kondici dětí. Je možné cvičení rozšířit i o cviky na posílení a protažení pro rodiče. Další část lekce je věnována informacím o správné manipulaci s dětmi, zdravé výživě, používání látkových plen a podobně.

II. pololetí 7. 2. - 20. 6. 2018, 19 lekcí  (lekce se nekoná 14. 2. 2018)
Kdy a kde:
každou středu v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 11:00 - 12:00
Vhodné pro: děti od 4 měsíců do začátku lezení
Výuka: s rodiči
Lektorka: Lenka Kadlecová
Počet dětí v kurzu: 4 - 10
Délka lekce: 60 minut
Cena za kurz: 500 Kč/5 vstupů, samostatný vstup 120 Kč
Délka kurzu I. pololetí: 13. 9. 2017 - 31. 1. 2018, 19 lekcí + 1 ukázková lekce zdarma (lekce se nekoná 27. 12. 2017)

BATOLE klub a cvičení batolat

Děti se s pomocí rodičů protáhnou a rozhýbají za doprovodu různých známých říkadel a písniček. Ke cvičení používáme overbally, velké gymnastické míče, malé míčky nebo kroužky, obruče, tunely atd. Doba aktivního cvičení je cca 30-40 min. s ohledem na aktuální věk a kondici dětí. Cvičení je zakončeno společným tanečkem či písničkou s jednoduchými hudebními nástroji. Závěr lekce je věnován typům a doporučením ohledně správné podpory rozvoje dětí, zdravé výživy nebo správného výběru obuvi pro děti.

II. pololetí 7. 2. - 20. 6. 2018, 19 lekcí (lekce se nekoná 14. 2. 2018)
Kdy a kde:
každou středu v tělocvičně KRC CoByDup
Čas: 9:00 - 10:30
Vhodné pro: děti od začátku lezení do 1, 5 roku
Výuka: s rodiči
Lektorky: Lenka Kadlecová
Počet dětí v kurzu: 10
Délka lekce: 90 minut
Cena za kurz: 500 Kč/5 vstupů, samostatný vstup 120 Kč
Délka kurzu: 13. 9. 2017 - 31. 1. 2018, 19 lekcí + 1 ukázková hodina zdarma (lekce se nekoná 27. 12. 2017)

Cvičení pro děti

Kurzy Cvičení pro děti podporují aktivní přirozený pohyb a významně podporují psychomotorický vývoj dětí, zlepšují jejich pohybovou koordinaci, hrubou a jemnou motoriku a prohlubují citovou vazbu mezi dítětem a rodičem. Cvičení přináší radost z pohybu a dobrou náladu! Kurzy jsou rozděleny podle dovedností (věku) dítěte.
Více informaci Cvičení v Sokole


II. pololetí 1. 2. - 21. 6. 2018, 19 lekcí + 1 ukázková zdarma (lekce se nekoná 15. 2. a 29. 3. 2018)
Kdy a kde:
každý čtvrtek v tělocvičně Sokola
Vhodné pro: děti od 1,5 roku do 5,5 roku

Cvíčení Sokol III: 9:00 - 9:45
- pro děti od 1,5 - 2,5 let
Cvíčení Sokol I: 10:00 - 10:45
- pro děti od 2,5  - 3,5 let

Výuka: s rodiči
Lektorky: Lenka Kadlecová, Alice Karbulková
Počet dětí v kurzu: 7 - 15
Délka lekce: 45 minut
Cena za kurz: 1.800 Kč, samostatný vstup 120 Kč (na samostatný vstup - den předem nutné nahlásit účast)
Délka kurzu: 14. 9. 2017 do 25. 1. 2018, 16 lekcí + 1 lekce zdrama (lekce se nekoná 28. 9., 26. 10.,a 28. 12. 2017)