Ceník 2018

Ceník lekcí

V případě zájmu si prosím rezervujte místo na centrum@krc-cobydup.cz

Dopolední docházka (od 8:00 do 13:00 hod./5 hod. možné vyzvednou dítě od 12:00 hod.)

1x týdně 1 260,- Kč/měsíc 

(průměrná cena za dopoledne 315,- Kč)
2x týdně 2 480,- Kč/měsíc

(průměrná cena za dopoledne 310,- Kč)
3x týdně 3 600,- Kč/měsíc

(průměrná cena za dopoledne 300,- Kč)
4x týdně 4 720,- Kč/měsíc

(průměrná cena za dopoledne 295,- Kč)
5x týdně (každý den) 5 600,- Kč/měsíc

(průměrná cena za dopoledne 280,- Kč)


Odchod dětí bez oběda 12:00 - 13:00 hod.

Celodenní docházka (od 8:00 do 16:00 hod./8hod.)

1x týdně 1 600,- Kč/měsíc

(průměrná cena za celý den 400,- Kč)
2x týdně 2 960,- Kč/měsíc

(průměrná cena za celý den 370,- Kč)
3x týdně 4 380,- Kč/měsíc

(průměrná cena za celý den 365,- Kč)
4x týdně 5 760,- Kč/měsíc

(průměrná cena za celý den 360,- Kč)
5x týdně 7 000,- Kč/měsíc

(průměrná cena za celý den 350,- Kč)

 

Platba za Ježkův klubík se platí vždy měsíčně předem. V rámci měsíčního kurzovného je možné využít omluvu pro 3 dny (bez potvrzení lékaře) - platba za omluvený den bude přesunuta na následující nejbližší volný termín, nebo o ní bude  poníženo kurzovné v měsíci následovném - ponížení je možné pouze na základě lékařského potvrzení. Pokud se však jedná o poslední lekci, platba propadá.
V případě, že se nedostavíte bez předchozí řádné omluvy, platba propadá. 
Za omluvenou lekci je považována omluva v rezervačním systému, nebo  e-mailem na adresu centrum@krc-cobydup.cz, telefonicky nebo SMS na čísle 775 904 976 nejpozději 1 pracovní den předem. 
V případě akutního onemocnění do 8 hodin v den, kdy probíhá klubík.   V případě dlouhodobé nemoci doložené lékařským potvrzením můžete písemně zažádat o navrácení předplacené částky.